Sökning: "Ali Smith"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ali Smith.

 1. 1. Corporate Social Resposibility in Småland : A qualitative study on the CSR development of small and medium sized enterprises of CSR Småland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Muhiyadin Ali Sharawe; Karl Lindstrand; Sherin Sedalo Biley; [2019]
  Nyckelord :CSR Småland; sustainability; motivations; consolidative model; economic performance; organizational change; developmental stages;

  Sammanfattning : Background: Over the years, businesses have come under the microscope as consumers and other stakeholders such as employees, environmentalist and journalists investigate any wrongdoings. Investors are also aware of the damages caused by organizations that are only concerned with profit maximization, and now they are diverging their investment to more sustainable companies. LÄS MER

 2. 2. Med andra(s) ord : Diskurser och identitetsskapande i Margareta Subers Charlie och Ali Smiths Girl Meets Boy

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Eva-Marie Lind; [2018]
  Nyckelord :Homosexualitet; HBTQ; Margareta Suber; Ali Smith; diskursanalys; Michel Foucault;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om Charlie (1932) av Margareta Suber, som ofta kallas Sveriges  första lesbiska roman, och Girl Meets Boy (2007) av Ali Smith, en modern roman som utspelar sig i en annan tid och kontext, men har många gemensamma teman med Charlie. Böckerna  behandlar homosexualitet, androgynitet och genus, men det viktigaste för den här uppsatsen  är hur de centrala karaktärerna tar del av en skriven text, och hur sagda text är fundamental  för deras identitetsskapande och böckerna i sig. LÄS MER

 3. 3. "Male, Female or Both"? : En Jämförande Analys av hur det Androgyna Påverkar Identiteten och Konsten i Orlando av Virginia Woolf och How to be both av Ali Smith

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Malin Gulding; [2018]
  Nyckelord :Androgynitet; performativitet; identitet; kreativitet; Orlando; Virginia Woolf; How to be both; Ali Smith;

  Sammanfattning : I denna jämförande studie analyseras vad det androgyna gör med identiteten och det kreativa skapandet i romanerna Orlando av Virginia Woolf och How to be both av Ali Smith. Analysen görs utifrån Virginia Woolfs tanke om ”the androgynous mind” samt Judith Butlers teori om performativitet. LÄS MER