Sökning: "Alice Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Alice Andersson.

 1. 1. Att främja patientsäkerhet

  Magister-uppsats,

  Författare :Alice Andersson; Karin Fagerlund; [2020-06-25]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; patientsäkerhet; erfarenhet; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: The operating theatre nurse's work takes place in a high-tech environment,which places demands on both technical and non-technical skills. Seeing and confirming thevulnerable patient in this context can be a challenge, but is necessary to promote well-beingand counteract mental illness. LÄS MER

 2. 2. Miljöns roll i utvecklandet och bibehållandet av sydvästsvenska elitidrottares karriärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alice Andersson; Moa Nygren; [2020]
  Nyckelord :Holistic ecological approach; elite sport; environment; athletic career; dual career; Holistiskt ekologiskt perspektiv; elitidrott; miljö; idrottskarriär; dubbel karriär;

  Sammanfattning : Elite sport is tied to high demands and the sport milieus are on a constant quest to get new top results and produce new talented athletes to achieve them. According to Systems Theory, no phenomena is to be understood without understanding the context in which it exists. LÄS MER

 3. 3. Att ta ansvar för historien : Elevers historiska tänkande kring Förintelsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikaela Andersson; [2020]
  Nyckelord :historical thinking; historical understanding; holocaust; holocaust education; powerful knowledge; students; students understanding; historiskt tänkande; historisk förståelse; förintelsen; elevers förståelse;

  Sammanfattning : The Holocaust is an important part of Swedish history teaching. It tends to exemplify human rights violations and has become a means to educate students to be better citizens. Swedish studies have often focused on students’ historical consciousness. This study aims to examine students’ historical thinking about the Holocaust. LÄS MER

 4. 4. Påverkan på livskvaliteten hos människor med hjärntrötthet efter traumatisk skallskada : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alice Andersson; Johanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Livskvalitet; traumatisk skallskada; hjärntrötthet; aktiviteter i vardagslivet;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Det mest rapporterade symtomet från patienter med traumatisk skallskada är hjärntrötthet. Traumatisk skallskada innefattar allt från lätt hjärnskakning till svår permanent hjärnskada. LÄS MER

 5. 5. Nyheter om våld – underhållning eller information? : En kritisk diskursanalys av hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer porträtteras i svenska kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Ann-Sofie Andersson; Alice Mjöhagen; [2020]
  Nyckelord :intimate partner violence; men’s violence against women; news coverage; news media; critical discourse analysis CDA ; våld i nära relationer; mäns våld mot kvinnor; nyhetsrapportering; nyhetsmedier; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett omfattande socialt problem i Sverige och problemet förekommer regelbundet i nyhetsmedier. Denna studie syftade till att undersöka beskrivningarna av mäns våld mot kvinnor i nära relationer i två välspridda svenska tidningar. LÄS MER