Sökning: "Alice Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Alice Andersson.

 1. 1. Legitimitetsarbete genom hållbarhetsredovisning : En kvalitativ studie kring köttindustrins hållbarhetsredovisning och legitimitetsbyggande gentemot sina intressenter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Alice Andersson; Jenny Hammarberg; Anna Matsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av administrativa utbildningsplaner : Likheter och skillnader gällande kursinnehåll och poäng i de utbildningar som ansökte om att få bedriva vårdadministrativ utbildning 2019

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Ylva Hellstrand; Alice Andersson; [2021]
  Nyckelord :utbildningsplan; YH-poäng; kursmoment; vårdadministratör; yrkeshögskola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av sambedömning för den likvärdiga utbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Alice Andersson; Mimmi Hallbäck; [2021]
  Nyckelord :Social moderation; moderation; judgement; validity; assessment; Sambedömning; Likvärdig utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturöversikten är att presentera forskning om vilken betydelse sambedömning mellan lärare får på bedömning och betygsättning i den svenska skolan. Följande frågeställningar syftar till att redogöra för syftet med litteraturöversikten: Hur kan sambedömning bidra till en ökad grad av likvärdighet i utbildningen, vad säger forskning om detta? Vilken betydelse får sambedömning på lärares samsyn och samstämmighet? Informationssökningen har skett utifrån ett systematiskt tillvägagångssätt i framförallt Skolverkets och Skolinspektionens databaser samt i de internationella utbildningsvetenskapliga databaserna ERC och ERIC, sekundära sökningar har också genomförts. LÄS MER

 4. 4. Att främja patientsäkerhet

  Magister-uppsats,

  Författare :Alice Andersson; Karin Fagerlund; [2020-06-25]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; patientsäkerhet; erfarenhet; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: The operating theatre nurse's work takes place in a high-tech environment,which places demands on both technical and non-technical skills. Seeing and confirming thevulnerable patient in this context can be a challenge, but is necessary to promote well-beingand counteract mental illness. LÄS MER

 5. 5. Miljöns roll i utvecklandet och bibehållandet av sydvästsvenska elitidrottares karriärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alice Andersson; Moa Nygren; [2020]
  Nyckelord :Holistic ecological approach; elite sport; environment; athletic career; dual career; Holistiskt ekologiskt perspektiv; elitidrott; miljö; idrottskarriär; dubbel karriär;

  Sammanfattning : Elite sport is tied to high demands and the sport milieus are on a constant quest to get new top results and produce new talented athletes to achieve them. According to Systems Theory, no phenomena is to be understood without understanding the context in which it exists. LÄS MER