Sökning: "Alice Bergström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alice Bergström.

 1. 1. Hälsopromotörer inom Folktandvården - Enintervjustudie om behovet avhälsofrämjande arbete inomtandvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Alice Bergström; Emmi Ekman; Julia Jägmar; [2021-08-30]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; Hälsopromotion ; Jämlik hälsa; Levnadsvanor; Munhälsa ; Samverkan;

  Sammanfattning : En förbättrad munhälsa hos framförallt barn är ett viktigt steg för att minska ojämlikheterna i allmänhälsan mellan olika grupper i samhället. Att förebygga karies hos barn har visats vara viktigt ur flera hälsoaspekter. LÄS MER

 2. 2. "De tänker ju med snoppen" : En kritisk diskursanalys av språkanvändningen kring sexualitet och sexuell njutning i en svensk podcast

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Bergström; Amanda Smideland; [2019]
  Nyckelord :CDA; genus; feminism; sexualitet; sexuell njutning; podcast;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur sexualitet och sexuell njutning konstrueras i podcasten Alice & Bianca - Har du sagt A får du säga B. Syftet är att undersöka om podcasten följer de normer kring patriarkala strukturer som finns i samhället, som går att koppla till sexualitet och sexuell njutning. LÄS MER

 3. 3. Captured atmospheres - Rooms and interiors that tell a story in the absence of people

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Victoria Skogsberg; [2013]
  Nyckelord :atmosphere; mood; spatiality; rooms; interiority; psychical experiences; ghost; absence; images; video installation; Gregor Schneider; Eija-Liisa Ahtila; Gernot Böhme; Inger Bergström; Alice Rayner; atmosfär; stämning; rumslighet; rum; interioritet; psykiska upplevelser; ande; frånvaro; bilder; videoinstallation; Gregor Schneider; Eija-Liisa Ahtila; Gernot Böhme; Inger Bergström; Alice Rayner;

  Sammanfattning : Captured atmospheres - Rooms and interiors that tell a story in the absence of people är en undersökning av min konstnärliga praktik, återkommande teman, idéer och intressen samt bestående influenser. Genom en längre process där jag gick igenom många års samlande av texter, citat, bilder och idéer som har inspirerat och influerat mitt arbete, försökte jag skapa mig en överblick eller förståelse av denna samling och hur den reflekterar min konstnärliga praktik. LÄS MER