Sökning: "Alice Björkhill"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alice Björkhill.

 1. 1. En undersökning av upplevelsebaserat lärande och dess potential att främja språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Baleska; Alice Björkhill; [2019]
  Nyckelord :andraspråkselever; pragmatism; sociokulturellt perspektiv; upplevelsebaserat lärande;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att undersöka hur en skolas modell av upplevelsebaserat lärande var utformat och om det kunde främja språkutvecklingen för elever med annat modersmål än svenska. Vi arbetade fram tre frågeställningar: Vad menar lärarna är de grundläggande beståndsdelarna i upplevelsebaserat lärande? På vilket sätt menar lärarna att upplevelsebaserat lärande gynnar språkutvecklingen för andraspråkselever? samt vad upplever lärarna vara den största skillnaden för elevernas lärande av att arbeta med upplevelsebaserat lärande? Vi märkte snabbt att upplevelsebaserat lärande var ett outforskat område. LÄS MER

 2. 2. Arbetssätt som gynnar andraspråkselevers språkutveckling i de tidiga åren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Baleska; Alice Björkhill; [2018]
  Nyckelord :andraspråkselever;

  Sammanfattning : .... LÄS MER