Sökning: "Alice Falkebäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alice Falkebäck.

  1. 1. Allt mellan glädje och sorg : Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda barn med cancer

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

    Författare :Alice Falkebäck; Lisa Jensen; [2020]
    Nyckelord :Cancer; Child; Experience; Nurse; Support;

    Sammanfattning : Background Every year around 350 children in Sweden become ill in some form of cancer, which also is the most common cause of death for children up to 14 years. The nurse has an important function in conveying safety and hope to these severely ill children and their families. Caring for children with cancer can be difficult and challenging. LÄS MER