Sökning: "Alice Göransson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alice Göransson.

 1. 1. En drakes bildval : En semiotisk bildanalys av Aftonbladets bildval på webben och i den tryckta tidningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Alice Göransson; Ellinor Eke-Göransson; [2019]
  Nyckelord :semiotic image analysis; media; journalism; images; newspaper; web; semiotisk bildanalys; medier; journalistik; bilder; kvällspress; webb;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the image selection in the swedish newspaper Aftonbladet during three days. We wanted to know what kind of images Aftonbladet choosed to publish in the printed newspaper and in the corresponding articles on the web. LÄS MER

 2. 2. Integrated Stereovision for an Autonomous Ground Vehicle Competing in the Darpa Grand Challenge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Marie Göransson; Erik Johannesson; [2005]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The DARPA Grand Challenge (DGC) 2005 was a competition, in form of a desert race for autonomous ground vehicles, arranged by the U.S. Defense Advanced Research Project Agency (DARPA). The purpose was to encourage research and development of related technology. LÄS MER