Sökning: "Alice Hagman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alice Hagman.

 1. 1. VEM TRIVS BÄST? En kvantitativ studie om självskattad trivsel hos äldre på särskilt boende.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alice Hagman; Fredrik Carlsson; [2019-05-23]
  Nyckelord :Thriving; Nursing Homes; Aged;

  Sammanfattning : Bakgrund Genom livet genomgår människan en mängd transitioner, vilket kan resultera i ett förändrat aktivitetsmönster. Det kan leda till att människan måste omvärdera eller förändra hur de förhåller sig till de vanor, rutiner och roller som funnits innan transitionen. LÄS MER

 2. 2. Att leva med obotlig sjukdom : Erfarenheter från kvinnor med metastaserad bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alice Petersson; Annie Hagman; [2019]
  Nyckelord :Metastaserad bröstcancer; kvinnor; erfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Analys av skillnader vid centraliserad och decentraliserad lagerstruktur - En fallstudie med avseende på tonkilometer, transportkostnad och koldioxidutsläpp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Eliasson; Sofia Hagman; [2016-09-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Teoretisk referensram: Transporter är grundläggande för att företagsamhet och konsumtion i samhällen skall fungera. Därför är logistikfunktioner viktiga för att upprätta effektiva distributionskedjor. LÄS MER