Sökning: "Alice Hills"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alice Hills.

 1. 1. Strid i bebyggelse - Vilka faktorer möjliggör framgång

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lars Rask; [2018]
  Nyckelord :Operation Iraqi Freedom; Operation Vigilant Resolve; Operation Phantom Fury; Military Operations in Urban Terrain MOUT ; Strid i bebyggelse SIB ; Future Wars; Urban Operations; Lessons learned Urban Warfare; Urban Warfare;

  Sammanfattning : Världen globaliseras och urbaniseras i en allt högre takt vilket innebär utmaningar för framtida försvarsmakter. Försvarsmakterna kommer mer frekvent att få lösa militära operationer genom strid i bebyggelse (SIB). LÄS MER

 2. 2. Fighting in the Streets : Testing Theory on Urban Warfighting

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Viktor Villner; [2017]
  Nyckelord :Urban Warfare; Alice Hills; Stalingrad; Grozny; Mogadishu;

  Sammanfattning : This paper sets out to examine why it is that combat in urban environments is so deadly and casualty-heavy for conventional militaries, even when those militaries hold a technological and/or numerical advantage. The paper aims to test the theory of Alice Hills through a structured, focused comparison on three cases of urban warfighting. LÄS MER