Sökning: "Alice Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Alice Karlsson.

 1. 1. Vem kan fånga vinden? : En undersökning om tillgängliggörande av konst och kultur för unga från landsbygden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Jessica Ahlström; [2020]
  Nyckelord :Landsbygd; inkludering; konstpedagogik; diskurs; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Med barnkonventionen som ny lag står Sverige inför utmaningen att tillgängliggöra kultur och konstnärligt skapande för alla barn och unga. Detta samtidigt som viktiga kulturinstitutioner på landsbygden läggs ned eller förflyttas till större orter. LÄS MER

 2. 2. Solceller till Uppsalas sportanläggningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Johan Backman; Ebba Björk; Alexander Bouveng Sellin; Alice Karlsson; Sarah Kunz; Alexandra Olsson Sederholm; Sophie Ågren; [2020]
  Nyckelord :solceller; solar cells; PV-modules; självförsörjningsgrad; självanvändningsgrad; simulering; Uppsala; dimensionering; klimatpåverkan; miljöpåverkan; sportfastighet;

  Sammanfattning : The aim of this project was to evaluate the possibilities for solar panels on Uppsala’s sporting facilities and to suggest an expansion strategy. The project was based on a literature study concerning solar panels in general, an investigation of the most established solar panel manufacturers and an evaluation of their panels on a variety of factors. LÄS MER

 3. 3. Att sälja ett land genom historia: En narrativanalys av Spaniens nation branding-projekt España Globals historiebruk på hemsidan This is the Real Spain

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Alice Widerberg; [2020]
  Nyckelord :Spain; nation branding; España Global; narrative analysis; history; European Studies; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines the use of history on the website This is the Real Spain run by the Spanish nation branding project España Global. With the use of narrative analysis, articles about the history of the country are studied in order to bring clarity to how history is used to legitimize Spain and strengthen its economy. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföringsstrategier för ekologiska livsmedel - En kvalitativ flerfallsstudie om hur livsmedelsbutiker tillämpar marknadsföringsstrategier för ekologiska livsmedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Karlsson; Alice Samuelsson; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Med sikte på att attrahera kompetens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alice Karlsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; översättningsteori; arbetsgivarvarumärke; offentlig sektor; kommun; varumärkesarbete; marknadsföring; översättningsregler; kontextualisering; idé;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att få förståelse för hur idén om att kommunicera strategiskt kring arbetsgivarvarumärket har översatts i kommunen, enligt de respondenter som intervjuatsTeori: ÖversättningsteoriMetod: Kvalitativa djupintervjuerMaterial: Sju stycken djupintervjuer med medarbetare från olika kommunikations- och HR- avdelningar i kommunenResultat: Respondenterna upplever det som självklart för kommunen att arbeta med strategisk kommunikation kring arbetsgivarvarumärket. De menar att kommunen behöver synas och kommunicera vad de kan erbjuda för att attrahera kompetens och uppnå deras övergripande samhällsuppdrag. LÄS MER