Sökning: "Alice Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Alice Karlsson.

 1. 1. IMPLEMENTING SUSTAINABILITY IN A FAST-GROWING SCALE-UP COMPANY - A CASE STUDY IN THE MEDTECH INDUSTRY School

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alice Karlsson; [2021-07-08]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability Development Goals; Value Chain; Growth; Goals; Communication; SDG 3; SDG 12; Good Health and Well-Being; Responsible Production and Consumption;

  Sammanfattning : As sustainability is becoming an increasingly important part of society, not only from a societal and environmental perspective but also, from a corporate one (Nidumolu et al., 2009; Evans et al. LÄS MER

 2. 2. Föreningsidrotten under covid-19 : En undersökning av förändring inom idrotten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Karlsson Emma; Alice Lingstedt; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; projektstöd; RF-SISU Skåne; enkät; ADKAR-modellen;

  Sammanfattning : Eftersom ämnet kring covid-19 är nytt samt att det inte har hunnits utforska helt finns det flera möjligheter till ny forskning. Då den svenska idrottsrörelsen är en stor del av svenskars fysiska aktivitet har denna studie sin grund i detta. LÄS MER

 3. 3. Föreningsidrotten under covid-19 – en undersökning av förändring inom idrotten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Alice Lingstedt; Emma Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Eftersom ämnet kring covid-19 är nytt samt att det inte har hunnits utforska helt finns det flera möjligheter till ny forskning. Då den svenska idrottsrörelsen är en stor del av svenskars fysiska aktivitet har denna studie sin grund i detta. LÄS MER

 4. 4. Förändring av organisationskulturen i två statliga myndigheter : En kvalitativ studie om jämställdhetsintegrering som förändringsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alice Karlsson; Lovis Dittlau; [2021]
  Nyckelord :Organizational culture; change of organizational culture; leadership; gender mainstreaming; Organisationskultur; kulturförändring; ledarskap; jämställdhetsintegrering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organisationskultur är ett begrepp med olika definitioner och eftersom en kultur inte går att mäta krävs det istället tolkningar för att förstå organisationskulturen. Denna studie grundas på två svenska myndigheter, Försvarsmakten och Polismyndigheten, vars kulturer är präglade av historia och tradition. LÄS MER

 5. 5. Vem kan fånga vinden? : En undersökning om tillgängliggörande av konst och kultur för unga från landsbygden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Jessica Ahlström; [2020]
  Nyckelord :Landsbygd; inkludering; konstpedagogik; diskurs; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Med barnkonventionen som ny lag står Sverige inför utmaningen att tillgängliggöra kultur och konstnärligt skapande för alla barn och unga. Detta samtidigt som viktiga kulturinstitutioner på landsbygden läggs ned eller förflyttas till större orter. LÄS MER