Sökning: "Alice Levén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alice Levén.

  1. 1. ”Bra jobbat working mama!” : En studie i hur genus, föräldraskap och karriär reproduceras och konstrueras på Instagram

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Malin Kaseste; Alice Levén; [2018]
    Nyckelord :Genus; Career; Motherhood; Gender roles; Instagram; Social media; Genus; karriär; föräldraskap; Instagram; Sociala medier; Genus;

    Sammanfattning : Instagram grundades 2010 och är idag ett av de mest populära sociala medierna med över 800 miljoner användare. Instagramanvändare publicerar över 95 miljoner bilder om dagen, alla poster gör intryck och avtryck på användarnas liv då media är en stor del i konstruktionen av verkligheten. LÄS MER