Sökning: "Alice Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Alice Olsson.

 1. 1. Finansiella regleringars inverkan på chefers ledarskap : En kvalitativ studie inom den svenska finanssektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alice Olsson; Kevin Jörgensen; [2019]
  Nyckelord :Qualitative study; leadership; transactional leadership; transformational leadership; coaching; regulations; financial sector; Kvalitativ studie; ledarskap; transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap; coaching; regleringar; finansiell sektor;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studien tar avstamp i de ständigt ökade regleringarna inom den finansiella sektorn, särskilt inom bank och försäkring. Denna sektor har upplevt tyngre regleringar sedan Enron skandalen 2001 vilket kulminerade till Sarbanes-Oxley Act 2002, som fortfarande är aktivt reglerad idag. LÄS MER

 2. 2. Kundens kanalupplevelse : En studie om kunders upplevelse av interaktionen med detaljhandelsföretags olika kanaler

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linda Adelin; Alice Olsson; [2018]
  Nyckelord :omni-channel customer; omni-channel; customer experience; retailing; utilitarian and hedonic values;

  Sammanfattning : Digital and mobile channels has dramatically changed the retailing environment. New technologies allow companies to integrate information between different channels, in order to create a seamless and personal shopping experience for its customers. This is termed omni-channel retail strategy. LÄS MER

 3. 3. Engagemang på sociala medier - En kvalitativ studie om Generation Y:s kontakt med modeföretag på sociala medier och dess betydelse för kundlojaliteten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alice Olsson; Johanna Kegg; [2017]
  Nyckelord :Generation Y; sociala medier; Uses and Gratifications; kundlojalitet; kundnöjdhet; tillit; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Improved Patient Admission Planning - A Discrete Event Simulation Study at the Department of Pulmonary Medicine, Linköping University Hospital

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Alice Blom; Susanna Olsson; [2017]
  Nyckelord :simulation study; discrete event simulation; logistic; health care; health care logistics; bed management;

  Sammanfattning : The Swedish health care system plays a vital role in satisfying the citizens’ demands for quality health care services. To deliver the right services in time in a hospital, an efficient admission plan is required, but this can be difficult to achieve. LÄS MER

 5. 5. FRAMTIDENS KOMPETENSER - En kvalitativ studie om HR-medarbetares kompetensgap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sabina Olsson; Alice Nilsson; [2016-01-19]
  Nyckelord :HR; kompetens; framtid; globalisering; kompetensgap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån HR-medarbetares uppfattningar granska hur de tror att deras arbete kommer att förändras i framtiden samt vilket kompetens-gap som föreligger för att på så vis utröna viktiga utvecklingsinsatser.Teori: Som teoretisk referensram har studien utgått ifrån teorier kring hur organisationer kommer att förändras och vilka HR-kompetenser som är av vikt, nu och i framti-den. LÄS MER