Sökning: "Alice Rönnerdag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alice Rönnerdag.

  1. 1. Look good, do good, feel good : En kvalitativ undersökning om returlogistik i modebranschen på den svenska marknaden.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Lovisa Andersson; Alice Rönnerdag; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Hållbarhet inom modebranschen är ett hett ämne som präglas av goda men även otrevliga syner kring hur våra klädesplagg tillverkas, vem som tillverkar dem och hur arbetarna på fabrikerna behandlas. Företag inom modebranschen präglas av att den medvetna kunden ställer allt högre krav på hållbara produkter och att produkterna tillverkas under rättvisa förhållanden. LÄS MER