Sökning: "Alice Rosberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Alice Rosberg.

 1. 1. Fiktiv spänning : En studie om vilken typ av återkoppling designfiktioner ger vid samtal med experter inom elbranschen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alice Rosberg; [2023]
  Nyckelord :design fiction; critical design; forecasting; Designfiktion; tjänstedesign; framtidsforskning; designmetod;

  Sammanfattning : Med ökad användning av elektricitet av både privatpersoner och industri står Sverige inför en utmaning att täcka upp för belastningen i framtiden. Denna utmaning har i denna studie fått stå som grund för att utforska hur designfiktion kan ge återkoppling om framtida komplexa tjänstesystem. LÄS MER

 2. 2. The ESG Advantage: Exploring the Relationship Between Sustainability and Corporate Acquisitions

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Alice Rosberg Kronholm; Ebba Glenngård; [2023]
  Nyckelord :ESG; M A; Bid Premium;

  Sammanfattning : This thesis investigates the impact of ESG scores on corporate acquisitions in Europe and the United States, examining whether firms with ESG scores are more likely to be acquired, and to which extent the ESG score of a target firm may affect the bid premium. Findings suggest that firms with an ESG score are more likely to be acquired compared to firms without, and that a high score implies a lower probability of being acquired compared to a low score. LÄS MER

 3. 3. Spin-offs - prestationspåverkande faktorer. En kvalitativ studie om hur process, synergier och fokusering relaterar till prestationen i spin-offs.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martina Falkenberg; Sofia Lindborg; Alice Rosberg Kronholm; [2021]
  Nyckelord :Spin-off; spin-off-process; synergier; fokusering; prestation; totalavkastning; moderbolag; avknoppning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kvalitativt undersöka spin-off-processen, synergier samt fokusering i spin-offs, och hur de relaterar till prestation. Studien följer en kvalitativ metod och undersöker sex studieobjekt utifrån de valda kategorierna. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarens behov vid sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa : En kvalitativ intervjustudie om hur arbetsgivaren upplever och kan hjälpas i sin roll i arbetet med sjukskrivning och att motverka psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alice Rosberg; [2018]
  Nyckelord :sjukfrånvaro; sjukskrivning; psykisk ohälsa; bedömningsstöd; arbetsgivare; arbetsmiljö; sjukvård; IT-system; tjänstedesign; digitalisering; e-hälsa;

  Sammanfattning : Ökande sjukskrivningar och allt fler som lider av psykisk ohälsa är idag ett problem i Sverige. En aktör vars involvering kan förstärkas när det kommer till att främja hälsa är arbetsgivaren. LÄS MER