Sökning: "Alice Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Alice Svensson.

 1. 1. Konsumentbeteenden och hållbarhet. En kvalitativ studie av hur konsumentbeteenden påverkar hållbarhetsaspekterna av online försäljning av kosmetiska produkter, inklusive returer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Smilla Seeger; Alice Svensson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Consumer behaviour; digitalisation; cosmetics; returns; buyer-decision-progress; cognitive dissonance; secondary market;

  Sammanfattning : The ever-growing e-commerce brings many opportunities for society's consumers and businesses. Digitization has strongly contributed to these opportunities and has, among other things, facilitated the search for information and increased the range for the customer. LÄS MER

 2. 2. Men han då? : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser av behandling och bemötande bland män med ätstörningar.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hugo Svensson; Alice Thunberg; [2023]
  Nyckelord :Ätstörning; män; behandling; bemötande.;

  Sammanfattning : Ätstörningar är en allvarlig psykisk sjukdom som drabbar både män och kvinnor. Däremot finns det lite forskning och få diskussioner i dagens samhälle om ätstörningar bland män. LÄS MER

 3. 3. Vilka framgångsmetoder finns det som ger högpresterande lågstadieelever möjligheten att utvecklas i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Alice Svensson; Matilda Liljeqvist; [2023]
  Nyckelord :Children; Early primary school; Elementary school; Grade 1 or 2 or 3; High performance; Mathematics;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att få en kunskapsöversikt över hur högpresterande elever kan bli utmanade i matematikundervisningen främst i lågstadiet och hur arbetsmetoderna ser ut från lärarens perspektiv. I detta arbete vill vi få fram en slutsats om hur och varför lärare i svensk skola kan utmana högpresterande elever i lågstadieklass efter deras befintliga nivå. LÄS MER

 4. 4. Kan Malmö byggas helt? : En kvalitativ studie om boendesegregation i Malmö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Alice Svensson; Alva Wahlström; [2022]
  Nyckelord :residential segregation; segregation; public housing; neighborhood effects; social sustainability; boendesegregation; segregation; allmännyttan; grannskapseffekter; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar belysa boendesegregationen i Malmö och vilka strategier och verktyg Malmö stad använder för att minska boendesegregationen. För att få inblick i lokala bostadsprojekt har vi undersökt införandet av hyresrätter i Limhamns Sjöstad samt Mallbomodellen i Hyllie. LÄS MER

 5. 5. Historiemedvetande i årskurs 4–6 : En studie i hur lärare främjar historiemedvetande genom användning av artefakter, museum och historiska platser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alice Borglin; Julia Svensson; [2022]
  Nyckelord :artefakter; historiemedvetande; historisk empati; historiska platser; kritisk tänkande; museum;

  Sammanfattning : För att lärare ska kunna hjälpa eleverna att utveckla sitt historiemedvetande krävs det pedagogiska strategier. Vi vill därför undersöka vilka strategier lärare använder sig av i sin undervisning. LÄS MER