Sökning: "Alice Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Alice Svensson.

 1. 1. De psykiska och fysiska effekterna av restriktioner bland seniorer under Covid – 19 pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Evelin Sagerfors; Ellen Hedman; Alice Svensson; [2021]
  Nyckelord :Corona; fysioterapi; fysisk aktivitet; restriktioner; äldre.;

  Sammanfattning : Introduktion: I slutet av år 2019 startade spridningen av influensan Covid-19 och orsakade en global pandemi. En av de mest utsatta grupperna under pandemin har varit seniorer över 70 år då dessa har haft särskilda restriktioner att förhålla sig till. LÄS MER

 2. 2. Landsbygdsutveckling, medborgardialog och ungas deltagande i kommunens arbete : En studie av Vimmerby kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Alice Svensson; [2021]
  Nyckelord :landsbygdsutveckling; medborgardialog; unga; Vimmerby kommun; urbanisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur Vimmerby kommun arbetar med landsbygdsutveckling, medborgardialog och inkludering av unga i kommunens arbete. Vimmerby kommun är en landsbygdskommun belägen i landsbygdslänet Kalmar. LÄS MER

 3. 3. Framtidens mat : Hur resonerar konsumenter kring matval och hållbarhet idag och för framtiden?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Alice Clivemo; Maja Svensson; [2020]
  Nyckelord :Behavior; Future food; food choices; trendspotting; sustainability; Beteendemönster; framtidens mat; hållbarhet; matval; trendspaning;

  Sammanfattning : Matval styrs av flera olika aspekter, vilket gör det komplext. Detta innebär också att det ofta är svårt att styra konsumenten att förändra sina matval till att bli mer hållbara. Studiens syfte är att ur ett hållbarhetsperspektiv undersöka hur konsumenter resonerar kring matval idag och för framtiden. LÄS MER

 4. 4. "Första året kommer att bli... ta dig igenom det bara så kommer du överleva resten." : En kvalitativ intervjustudie om lärares upplevelse av sitt första år i yrket.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alice Bergstrand; Li Svensson; [2020]
  Nyckelord :nyutexaminerade lärare; introduktionsperiod; personlig och professionell utveckling; mentor; intervju;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sociala mediers effekt på ungdomar och unga vuxnas psykiska hälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Alice Annerfalk; Ida Svensson; [2019]
  Nyckelord :mental illness; social media; adolescents; FoMO; attention seeking; psykisk ohälsa; sociala medier; ungdomar; FoMO; uppmärksamhetssökande;

  Sammanfattning : Introduktion: De senaste åren har användning av sociala medier ökat kraftigt hos ungdomar. 92 procent av alla 13 till 16 åringar använder idag sociala medier där de vanligaste medierna är Facebook, Instagram och Snapchat. Något annat som ökar i samma takt som sociala medier är psykisk ohälsa hos ungdomar. LÄS MER