Sökning: "Alicia Helgesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alicia Helgesson.

  1. 1. UNGA VUXNA PÅ ARBETSMARKNADEN - En kvantitativ studie om vad som motiverar unga vuxna till arbete

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Alicia Helgesson; Susanne Jakobsson; [2023-09-07]
    Nyckelord :Arbetsmarknad; motivation; unga vuxna;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vad unga vuxna mellan 20-26 år motiveras av på arbetsmarknaden idag. Arbetsmarknaden är i ständig utveckling och för att lyckas attrahera rätt medarbetare samt fortsätta vara konkurrenskraftiga är det nödvändigt att vara medveten om vad tilltänkta medarbetare efterfrågar. LÄS MER