Sökning: "Alicia Lindström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Alicia Lindström.

 1. 1. Våga fråga, våga stanna upp : Socialsekreterares syn på barnsamtal och barns delaktighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sandra Forsman; Alicia Lindström; [2019]
  Nyckelord :Barns delaktighet; socialtjänsten; socialsekreterare; norrköpingsmodellen; barns behov i centrum; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats handlar om hur socialtjänsten arbetar med utsatta barn mellan 4-12 år och hur de gör barnen delaktiga. Informationen har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med tre socialsekreterare, två arbetade med utredning och den tredje arbetade som verkställare för placerade barn. LÄS MER

 2. 2. Att mötas i en känsla av värdighet : En kvalitativ studie om implementering av en värdegrund inom äldreomsorgen - exemplet Hultsfred

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alicia Lindström; [2019]
  Nyckelord :Implementation; values; salutogenesis; sense of coherence; elderly care; Implementering; värdegrund; salutogent perspektiv; känsla av sammanhang; äldreomsorg;

  Sammanfattning : The study deals with the implementation of specific values in elderly care in the municipality of Hultsfred. The values here are grounded on the interaction between caregivers and caretakers and based on a salutogenetic approach. LÄS MER

 3. 3. "Så träffades vi likafullt av spjutet" - En existentialistisk läsning av Harry Martinsons rymdepos Aniara. En revy om Människan i Tid och Rum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Alicia Lindström; [2018-08-15]
  Nyckelord :Aniara; Existentialism; Martinson; Harry Martinson;

  Sammanfattning : Harry Martinsons berömda rymdepos Aniara. En revy om människan i tid och rum (1956) beskriverhur en grupp människor är lämnade åt sitt öde när deras rymdfarkost, tänkt att ta dem till Mars, hamnar ur kurs och far planlöst ut i kosmos. LÄS MER

 4. 4. Förankring av ett salutogent perspektiv och arbetssätt i ett äldreomsorgsteam i Kalmar kommun. : -En processanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alicia Lindström; Hanna Göthberg; [2014]
  Nyckelord :Salutogenic; sense of coherence; implementation; elderly care; multidisciplinary care team; interaction; Salutogen; känsla av sammanhang; implementering; äldreomsorg; multiprofessionella vårdteam; samspel;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and analyse an elderly care team’s prerequisite to anchor a salutogenic perspective and approach in an elderly care team in Kalmar municipality. The study identifies factors that could impede or promote the anchoring and examine how the organisation aims to work in a single direction even if the multidisciplinary team processes a diversity of knowledge, education and abilities. LÄS MER