Sökning: "Alina Björkman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alina Björkman.

  1. 1. ÅF Emeritus: en empirisk studie av ett teknikkonsultföretags nätverk som möjliggör ett förlängt arbetsliv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Alina Björkman; Linnea Håkansson; [2014]
    Nyckelord :Nätverk; Kompetens; Erfarenhet; Kunskapsdelning; Grounded theory; Pedagogiska ingripanden; Social Sciences;

    Sammanfattning : Idag lever vi allt längre och träder in på arbetsmarknaden allt senare. Detta bidrar till ett förkortat arbetsliv där färre behöver försörja fler. I studien tittar vi närmare på ett sätt att bemöta denna problematik, ÅF Emeritus, ett nätverk som sysselsätter pensionerade ingenjörer. LÄS MER