Sökning: "Alina Egerstad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alina Egerstad.

  1. 1. Patienters upplevelser av att leva med nyupptäckt diabetes typ 2 : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

    Författare :Alina Egerstad; Katarzyna Nordin; [2023]
    Nyckelord :Litteraturstudie; Livsstilsförändringar; Nydiagnostiserad diabetes typ 2; Patienter; Upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en av de stora folksjukdomarna i världen. Över 500 000 personer har diabetes i Sverige idag. Cirka 90 procent har typ 2-diabetes, dvs cirka 4-5 % av befolkningen i Sverige har diabetes typ 2.  Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelser av att leva med nyupptäckt diabetes typ 2. LÄS MER