Sökning: "Alireza"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Alireza.

 1. 1. Optimising remote collection of odontological data.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Alireza Shakeri; [2021]
  Nyckelord :data; remote; collection; odontology; optimising; remote collection; online; platform;

  Sammanfattning : 1.1 Problem statement  This study looks to examine if and how patient/dentist contact can be reduced through remote diagnosis. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser och attityder kring dödshjälp till svårt sjuka patienter : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joakim Lundin; Alireza Mohebbi; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelser och attityder; dödshjälp;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är olagligt i Sverige, men patienter som lider kan uttrycka en önskan om det. Sjuksköterskor som arbetar nära dessa behöver därför mer kunskap för att på ett korrekt sätt kunna bemöta och besvara frågor som kan uppkomma vid vård av svårt sjuka patienter. LÄS MER

 3. 3. Covid-19 pandemic, Swedish Crisis Management and The Shopping Needs of Home-quarantined : Measures taken by authorities, the interaction between State, Humanitarian Actors and Communities; and the Neo-liberal Paradigm

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Alireza Asgari; [2021]
  Nyckelord :Sweden; Covid-19; Pandemic; Home-quarantined; Shopping Needs; Crisis Management System; Municipality; Humanitarian Action; Civil Society; Community Initiative; Digital-based Initiatives; Interaction; The Neoliberal paradigm.;

  Sammanfattning : The focus of this research is upon the measures that Swedish Crisis Management System carried out during the Covid-19 pandemic toward the shopping needs (i.e. LÄS MER

 4. 4. "Alla invandrare borde HIV-testas" : En språklig diskursanalys av invandrares beskrivning i Trollhättans Tidning/ttela

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Joakim Hedlund; Alireza Ranji; [2020]
  Nyckelord :Diskursanalys; språkbruk; tidningsartiklar; invandrare; diskriminering; Discourse analysis; language; news paper articles; immigrants; discrimination;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt med vilket språkbruk samt i vilka diskurser invandrare framställs i Trollhättans lokala tidning åren 1969, 1991 och 2015. Materialinsamlingen tog sin utgångspunkt i ord och fraser som relaterade till invandrare och invandring för att sedan kategoriseras in i olika teman. LÄS MER

 5. 5. The effect of TMT feminization on the firm's risk management

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Alireza Seyedrezaei; Abolfazl Nazarifar; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Background: To have a deeper and better understanding, about results of having women on the top management team and its effects on risk-taking process, and the outcomes of a diverse team, it is crucial to study the contrasting, characteristics and qualities of different genders (men and women), which imitate the dynamics of TMT. Extant literature shows these differences can be a result of work environment, social beliefs, or rooted in the gender itself. LÄS MER