Sökning: "Alkohol och sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Alkohol och sjukdom.

 1. 1. Hur mår en individ som är medberoende till en anhörig med alkoholmissbruk? Vilken hjälp finns i samhället för dem? : En strukturerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Henriksson; Linn Rönning Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Alcoholic; Codependent; Mental health; Alcoholic; Relatives; Alkohol; Medberoende; Psykisk hälsa; Anhörig;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är ett missbruk som klassas som sjukdom av WHO och innebär psykiskt lidande för den drabbade och dennes anhöriga. Att vara närbesläktad med en alkoholberoende klassas som medberoende och det betyder inte att de dricker alkohol eller missbrukar själva men risken att drabbas finns om det nedärvda beteendet finns hos barnen. LÄS MER

 2. 2. Missbruket som vanart eller sjukdom Tvångsvård av missbrukare före LVM - av vem, för vem och varför?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Rättshistoria; socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att ge en rättshistorisk redogörelse för tvångsvården av alkohol- och narkotikamissbrukare i Sverige, från den första lagen om behandling alkoholister 1913 till 1981 års LVM. Studien fokuserar på lagstiftningens målgrupp, gränsdragningen mellan lagstiftning om tvångsvård av missbrukare och psykiatrisk tvångsvård samt ansvaret för att ansöka om och finansiera tvångsvården av missbrukare. LÄS MER

 3. 3. Alkohol på arbetsplatsen - När är det misskötsel och när är det sjukdom?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annica Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Alkohol; misskötsel; saklig grund.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med substansberoende. : En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Cornelia Werkelid; [2021]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; Sjuksköterskor; Substansberoende; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansberoende är en sjukdom som orsakas av flera olika faktorer. Att varaberoende av en substans som alkohol eller droger innebär att en stor del av vardagen utgörs av att skaffa och inta substansen. Ett substansberoende kan leda till flera olika psykiska och fysiska sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med substansbruksyndrom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mårten Persson; Pauline Johnson; [2021]
  Nyckelord :Litteraturstudie; personcentrerad vård; sjuksköterskor; substansbruksyndrom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansbruksyndrom som kommer från engelskans “substance use disorder”(SUD), är en sjukdom där personens bruk av alkohol och/eller narkotika leder till stor negativ inverkan på det dagliga livet. Personer med substansbruksyndrom lever ofta i social utsatthet och ett riskfyllt liv som innebär att personen kan drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. LÄS MER