Sökning: "Alkoholabstinens"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Alkoholabstinens.

 1. 1. Patientdelaktighet vid abstinensbehandling för alkoholberoende inom vuxenpsykiatrisk heldygnsvård : En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Susanna Israelsson; [2020]
  Nyckelord :Alkoholabstinens; alkoholberoende; delaktighet; intervjustudie; kvalitativ; patient; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som vårdas i heldygnsvård inom vuxenpsykiatrisk vård för alkoholabstinens vid alkoholberoende har visat sig vara i en utsatt situation. Abstinenssymptom begränsar patientens vilja och förmåga till delaktighet i den egna vården. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors uppfattningar och upplevelser av patientdelaktighet under abstinensbehandling vid alkoholberoende : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ena Sinanovic; [2019]
  Nyckelord :Alkoholberoende; abstinensbehandling; alkoholabstinens; vårdrelation; delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många olika sorters beroende där alkoholberoendet är ett av det mest förekommande i Sverige. När alkoholen går ur kroppen hos personer som druckit stora mängder under lång tid kan alkoholabstinens uppstå. Tillståndet kan bli livsfarlig och kräva heldygnsvård. LÄS MER

 3. 3. Häktning, restriktioner och falska erkännanden ur ett tvärvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Lindow; [2008]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats anläggs ett tvärvetenskapligt perspektiv på häktning, restriktioner och falska erkännanden. Förutom traditionellt juridiskt material uppmärksammas och diskuteras även psykologiskt material. LÄS MER