Sökning: "Alkoholberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet Alkoholberoende.

 1. 1. Hur mår en individ som är medberoende till en anhörig med alkoholmissbruk? Vilken hjälp finns i samhället för dem? : En strukturerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Henriksson; Linn Rönning Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Alcoholic; Codependent; Mental health; Alcoholic; Relatives; Alkohol; Medberoende; Psykisk hälsa; Anhörig;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är ett missbruk som klassas som sjukdom av WHO och innebär psykiskt lidande för den drabbade och dennes anhöriga. Att vara närbesläktad med en alkoholberoende klassas som medberoende och det betyder inte att de dricker alkohol eller missbrukar själva men risken att drabbas finns om det nedärvda beteendet finns hos barnen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med substansberoende i form av narkotika och alkohol

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mbye Babucarr; [2022]
  Nyckelord :Alcohol; Experience; Illicit drugs; Nurses; Substance addiction; Alkohol; Narkotika; Sjuksköterska; Substansberoende; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Narkotika och alkoholberoende definieras som kontinuerlig användning av substansen trots skadlig effekt. Under årtiondet har det rapporterats ca 124 000 narkotikabrott i Sverige och detta har ökat med 39%. Alkohol och narkotikaberoende påverkar hjärnan och individens beteende som orsaka oförmåga att kontrollera substans intaget. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa i film : en analys om hur psykisk ohälsa kommer till uttryck och framställs i filmen “A star is born” från 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sandra Andersson; Wilma Pihl; [2022]
  Nyckelord :“A star is born”; alcohol dependence; depression; mental illness; stigmatizing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Although mental illness is an increasing problem, it’s still stigmatizing. A reason for this is a lack of knowledge. Research has shown that people obtain much of their knowledge through films, whereby the presentation made in movies affects the understanding and the attitudes that the environment will have to mental illness. LÄS MER

 4. 4. Hur långtgående är arbetsgivarens rehabiliteringsansvar? - En jämförelse mellan fysisk arbetsskada och alkoholberoende av sjukdomskaraktär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ludvig Forssman; Evelina Hofstedt; [2022]
  Nyckelord :Rehabiliteringsansvar; alkoholberoende av sjukdomskaraktär; fysisk arbetsskada; förstärkt anställningsskydd; saklig grund.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att förstå hur långtgående arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är vid sjukdom och mer specifikt jämförs alkoholberoende av sjukdomskaraktär med fysisk arbetsskada. Vidare har vi valt att rikta in oss på arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett civilrättsligt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av sjuksköterskans korta interventioner i primärvården hos vuxna patienter med riskbruk och beroende av alkohol

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Miranda Louise Gramby; Ebba Lindblom; [2022]
  Nyckelord :Korta interventioner; sjuksköterskor; alkohol riskbruk; alkoholberoende; primärvården; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överkonsumtion av alkohol är en riskfaktor som kan leda till allvarliga skador och sjukdomar som följd. Studier har visat på goda effekter av korta interventioner (motiverande eller rådgivande samtal 5-30 minuter) hos dessa patienter. LÄS MER