Sökning: "Alkoholintag"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Alkoholintag.

 1. 1. The impact of chronic widespread pain on health status and long-term health predictors: a general population cohort study

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlotte Sylwander; [2019]
  Nyckelord :Chronic widespread pain; sex differences; health status; health predictors; Kroniskt utbredd smärta; könsskillnader; hälsostatus; hälsoprediktorer;

  Sammanfattning : Background: Previous research states that chronic widespread pain (CWP) has a negative impact on health status and daily life activities. Risk factors for developing CWP are, e.g. female sex, other chronic diseases, smoking, inactivity, sleeping problems and obesity. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hillevi Ekstam; Hanna Älvebrink; [2019]
  Nyckelord :Emotions; Experiences; Heart failure; Self-care.; Egenvård; Hjärtsvikt; Känslor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en progressiv sjukdom och cirka 2% av den svenska befolkningen har diagnostiserats med hjärtsvikt. Hjärtsvikt innebär antingen att hjärtats tömningsförmåga är nedsatt, systolisk dysfunktion, eller att hjärtats kammare inte fylls på som de ska, diastolisk dysfunktion. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan påverka effekten av brief motivational intervention vid minskning av alkoholintag : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Frida Bergsten; Glendy Valdes; [2019]
  Nyckelord :Alkoholbrukssyndrom; Brief Motivational Intervention; Effekt; Empowerment; Motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund Alkoholbruksyndrom är ett stort hälsoproblem som leder till allvarliga konsekvenser både på individs- och samhällsnivå. Alkoholintag i okontrollerade mängder är en bidragande faktor till den globala sjukdomsbördan. LÄS MER

 4. 4. Hur motiverar Studenthälsan universitetsstudenter till minskad alkoholkonsumtion? : - En kvalitativ intervjuundersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Sophada Al-Fayadh Mean; [2019]
  Nyckelord :Alcohol consumption; University students; Student Health service; alcohol prevention; health promotion and sustainable development.; Alkoholkonsumtion; Studenthälsan; universitetsstuderande; hälsofrämjande; alkoholförebyggande och hållbar utveckling.;

  Sammanfattning : Abstract   Mean, A.F. S. (2019). LÄS MER

 5. 5. ”Barnet är ju inte en juridisk person så det blir ju ett dilemma” : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av arbetet med gravida kvinnor med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Amanda Billinger; Maria Tomter Anderson; [2018]
  Nyckelord :substance abuse; pregnancy; compulsory treatment; social work; missbruk; graviditet; tvångsvård; socialt arbete;

  Sammanfattning : Statistik från Socialstyrelsen visar att den 1 november 2016 tvångsvårdades 384 personer med missbruksproblematik i Sverige. Mellan år 2000–2009 dokumenterades 150 graviditeter och åtta förmodade graviditeter som resulterade i 94 barn som föddes av kvinnor som fick vård enligt LVM. LÄS MER