Sökning: "Alkoholism psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Alkoholism psykologi.

 1. 1. “Något från andra sidan öppnade mitt fönster” - En kvalitativ studie om andlighetens betydelse för medlemmar i Anonyma Alkoholister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Aspegren; Josefina Ingvarsson; [2021]
  Nyckelord :Andlighet; alkoholism; gemenskap; andliga upplevelser; andligt uppvaknande; tolvstegsprogrammet; Anonyma Alkoholister; spirituality; alcoholism; community; spiritual experiences; spiritual awakening; the twelve-step program; Anonymous Alcoholics; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study explored spirituality and alcoholism from an existential, psychological and sociological perspective. The aim of the study was to examine what the spiritual aspects of the twelve-step program meant to members of Anonymous Alcoholics (AA). The sample consisted of eight active members of AA, all located in Sweden. LÄS MER

 2. 2. The ANKK1 Gene and its Possible Influence on Alcohol Use: : The Role of Victimization and Parent-Child Relationship

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Isa Hedlund; [2020]
  Nyckelord :the ANKK1 gene; alcohol use; gene x environment interaction; the differential-susceptibility hypothesis; the biological-sensitivity- to-context thesis; ANKK1 genen; alkoholkonsumtion; gen x miljöinteraktion; differential-susceptibility hypothesis; biological-sensitivity- to-context thesis;

  Sammanfattning : Risky alcohol use increases the risk of certain crimes such as drunk driving, spousal abuse and fighting. Around 60% of an individual’s alcohol use is attributable to genetic influences, however little is known regarding the specific genes that are involved in increasing the risk of risky alcohol use. LÄS MER

 3. 3. En gång missbrukare alltid missbrukare? : Anonyma Alkoholisters strategier för nykterhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Camilla Lucas Moberg; [2016]
  Nyckelord :group perspective; mobilization; sobriety; alcoholism; Grupperspektiv; mobilisering; nykterhet; alkoholism;

  Sammanfattning : Purpose of this study was to investigate the Alcoholics Anonymous strengths and weaknesses, their policy of total abstinence after treatment and strategies for sobriety. The study was conducted by two focus group interviews with women and men living in a twelve-step treatment. LÄS MER

 4. 4. Barn till missbrukande föräldrar : - En kvalitativ studie av vuxna barns upplevelser av missbruk inom familjen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Cecilia Hiill; Rebecca Engström; [2013]
  Nyckelord :barn; missbrukare; alkoholism;

  Sammanfattning : The study's main purpose was to qualitatively investigate adult children's experiences of growing up in a family with parental abuse of alcohol and drugs, and how their childhood has influenced/influence life in adult age. In this interview study, four respondents in the age be-tween 25-60 years have participated. LÄS MER

 5. 5. Återupprättelsens gemenskap : En uppsats om Anonyma Alkoholisters kristna rötter och vilken betydelse de har idag för tillfrisknande från alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Lundmark; [2013]
  Nyckelord :Anonyma Alkoholisters kristna rötter;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om rörelsen Anonyma Alkoholister som grundades 1936 i USA. Grundarna, William Griffith Wilson och Robert Holbrook Smith var två alkoholister som tidigare fått hjälp till självhjälp av de evangelikala Oxford-grupperna, men ingen av dem hade lyckats tillfriskna eller behålla sin nykterhet. LÄS MER