Sökning: "Alkoholproblematik"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Alkoholproblematik.

 1. 1. Vård av personer med alkoholproblematik inom andra vårdverksamheter än den specialiserade beroendevården: en litteraturöversikt om sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mathilda Karlsson; Evelina Rönnefjord; [2021-06-28]
  Nyckelord :Akutsjukvård; Alkoholproblematik; Personcentrerad vård; Primärvård; Sjuksköterskans perspektiv; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkohol leder till tre miljoner dödsfall i världen årligen och i Sverige kan enriskkonsumtion ses hos 16% av befolkningen. Alkoholproblematik inkluderar missbruk,riskbruk och beroende vilket kan leda till ökad risk för sjukdomar. Hälso- ochsjukvårdspersonal möter personer med alkoholproblematik inom alla vårdverksamheter. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med äldre och alkoholmissbruk i hemtjänsten : En kvalitativ studie av hur arbetet bedrivs kring äldre med alkoholmissbruk inom hemtjänsten utifrån enhetschefer och undersköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Anette Borup; Junie Carlsson; [2021]
  Nyckelord :social work; alcohol problems; elderly care; street-level bureucrats; perspective; leaders; assistant nurses; socialt arbete; alkoholproblematik; äldreomsorgen; gräsrotsbyråkrater; perspektiv; enhetschefer; undersköterskor;

  Sammanfattning : Background: The National Board of Health and Welfare (2020) states that when coordination fails this leads to difficulties in the cooperation between the roles of the various professions and this lack results in the staff's holistic approach to care are failing.  The National Board of Health and Welfare (2020) also shows that the elderly drink more and more alcohol and statistics show that alcohol consumption among 65-84-year-olds has risen by 21% since 2014. LÄS MER

 3. 3. Vuxna barns erfarenheter av att växa upp i en familj med alkoholproblem : en kvalitativ innehållsanalys av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Caroline Letterlöv; Sofia Rappe Nilsson; [2020]
  Nyckelord :alcohol problems; child; parent; alkoholproblematik; barn; förälder;

  Sammanfattning : Att växa upp med en förälder/föräldrar med en alkoholproblematik kan få konsekvenser för barnet, dels under uppväxten men även i vuxen ålder. Den här studien undersöker biografiska narrativ av skam och stigmatisering under uppväxten hos vuxna barn som vuxit upp med en förälder/föräldrar med en alkoholproblematik. LÄS MER

 4. 4. Skadlig alkoholkonsumtion på arbetsplatsen - en strukturerad litteraturstudie om olika interventioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Gustafsson; Linn Persson Lidholm; [2020]
  Nyckelord :Alcohol consumption; intervention; workplace; factors; effect; Alkoholkonsumtion; intervention; arbetsplats; faktorer; effekt;

  Sammanfattning : Introduktion: Hög alkoholkonsumtion bidrar till flera sjukdomar och leder till ett stort antal dödsfall varje år i Sverige och i världen. Studier påvisar att alkoholkonsumtion på arbetsplatsen är högst förekommande, men existerande forskning gällande strategier för minskad skadlig alkoholkonsumtion är begränsade och bristande. LÄS MER

 5. 5. Att få in en fot : Biståndshandläggares arbete med äldre och alkoholproblematik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Frohm Larsson; Marielle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Biståndshandläggare; biståndshandläggning; små kommuner; alkoholproblematik; äldre;

  Sammanfattning : Det råder inget tvivel om att alkoholproblem är ett ökande problem i samhället, även bland den äldre befolkningen. Som följd av den ökande alkoholproblematiken blir biståndshandläggarens arbete viktigt, då de ofta möter äldre människor i första hand i samband med ansökan av insatser kring omsorgs- och hjälpbehov. LÄS MER