Sökning: "Alkoholreklam"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Alkoholreklam.

 1. 1. Svensk alkoholreklam -är den förenlig med EU-rätten? : En analys om marknadsföring av alkoholreklam

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Viktor Warda; Frans Hanna; [2019]
  Nyckelord :särskild måttfullhet; alkoholreklam; marknadsrätt; marknadsföring; fri rörlighet; EU;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Alkoholintag hos tonåringar : Riskfaktorer och konsekvenser för hälsan och effekter av interventioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anneli Karlsson; [2018]
  Nyckelord :teenage; adolescents; alcohol intake; health; intervention; tonåringar; ungdomar; alkoholintag; hälsa; intervention;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige liksom i andra västländer är alkohol det berusningsmedel som brukas i störst utsträckning. Alkoholintag bland ungdomar som är på en skadlig nivå är i flertalet länder ett problem på hög nivå. LÄS MER

 3. 3. ”SCHYSSTA VINER OCH ETT BRA HÄNG” En semiotisk bildanalys av kända svenska profilers alkoholreklam på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecka Berglund; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå:GrundnivåTermin/år:Vt 2017Handledare:Malin SveningssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:52Antal ord:19 999Nyckelord:Alkohol, reklam, semiotik, kändisar, Instagram och unga.Syfte:Att undersöka på vilket sätt svenska kända profiler marknadsför och porträtterar egenlanserad alkohol på Instagram. LÄS MER

 4. 4. Svensk alkoholreklam i EU - ett rättsligt perspektiv : Är regleringen och tillämpningen proportionerlig till sitt syfte?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Jenny Henricson; Maja Rogemyr; [2015]
  Nyckelord :alkoholreklam; marknadsföring; alkohol; EU-rätt; proportionalitetsprincipen; Gourmet-målet; proportionalitetsbedömning; Konsumentverkets allmänna råd; alkoholpolitik;

  Sammanfattning : Sveriges reglering av alkoholreklam präglas av alkoholpolitiska syften och är restriktiv i förhållande till många andra länder. Regleringen innefattar dels ett generellt krav på särskild måttfullhet beträffande all alkoholreklam, men även mer specifika förbud och restriktioner. LÄS MER

 5. 5. Svensk alkoholpolitik och EU - en undersökning av Sveriges och EU:s alkoholpolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felix Johnson; [2014]
  Nyckelord :fri rörlighet; alkoholtullar; EU-law and social welfare law Alkoholpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att redogöra för alkoholpolitiken som bedrivs och som har bedrivits i Sverige och dess förhållande till EU-rätten, samt att redogöra för den alkohol- och hälsopolitik EU bedriver. Utöver diskuteras den fria rörligheten och alkoholimport. LÄS MER