Sökning: "Alla är vi bärare av olika kulturer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alla är vi bärare av olika kulturer.

  1. 1. Alla är vi bärare av olika kulturer : En studie om om förskollärares syn på och erfarenhet av kulturell mångfald i förskolan.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Malin Göransson; [2018]
    Nyckelord :kultur; kulturell mångfald; kulturella faktorer; värden.;

    Sammanfattning : Det övergripande ämnet för denna studie har varit kulturell mångfald. Syftet med denna studie har varit att genom intervjuer undersöka vad kulturell mångfald uppfattas handla om och vilka värden som uppfattas ligger i en kulturell mångfald i barngruppen enligt en grupp förskollärare. LÄS MER