Sökning: "Alla Brand"

Visar resultat 1 - 5 av 381 uppsatser innehållade orden Alla Brand.

 1. 1. Collection and Utilization of Market Information and Customer Insights within New Product Development

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :John Forsgren; Björn Vilhelmsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corporate groups face many challenges related to the collection and utilization of market information and customer insight, which - if not properly dealt with - can lead to the loss of financial and competitive advantages. The corporate group that was the subject of the case study has a central product development process that is making use of the stage-gate model and is currently facing challenges regarding the capture of customer insights within that process. LÄS MER

 2. 2. Varumärke vs. Varumärke - En studie om privata vårdbolags differentiering på marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Sjöholm; Emilia Sehlin; [2021]
  Nyckelord :Brand; differentiation; privatization; healthcare; marketing; Varumärken; differentiering; privatisering; sjukvård; marknadsföring;

  Sammanfattning : Titel: Varumärke vs. Varumärke - En studie om privata vårdbolags differentiering på marknaden. Författare: Anna Sjöholm, Emilia Sehlin Handledare: Carina Holmberg Bakgrund: De senaste decennierna har privatiseringen inom den svenska hälso- och sjukvården ökat både inom primärvården, specialvården och forskningsområdet. LÄS MER

 3. 3. Klimatpåverkansanalys i byggskedet : Tre olika ytterväggskonstruktioner i tre olika städer

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sofia Johansson; Tilda Holst; [2021]
  Nyckelord :Livscykelanalys LCA ; Klimatpåverkan; Utfackningsvägg; IsoTimber; Hampakalk;

  Sammanfattning : Byggandet̊ i Sverige ligger på en hög nivå som inte varit aktuell sedan Miljonprogrammet byggdes på 70-talet. Att kombinera hög byggtakt med Sveriges klimatmål, som innefattar noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045, är en utmaning som ställer högre krav på hållbara lösningar. LÄS MER

 4. 4. Tests of Series Arcing and Arc Fault Detection Devices in Low Voltage Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ghazal Al Qabbani; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Unwanted electrical arcs are a concern in fire and electrical equipment safety. Arcs in electrical systems can be categorized into two main groups, traditionally called: Series and parallel arc faults, or more recently called low current and high current arc faults. LÄS MER

 5. 5. Isolering av trä med betong och gjutasfalt : En studie om brandskyddsfunktion av betong och gjutasfalt som slitskikt på träbjälklag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ellinor Sanned; [2021]
  Nyckelord :Brandskydd; betong; KL-trä; gjutasfalt; slitskikt;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljöfrågor mycket aktuella, vilket innebär att byggindustrin börjat söka sig till mer miljövänliga och hållbara byggmaterial. Enligt Svenskt trä (2020a) är trä ett mycket mer miljövänligt byggmaterial än flera andra på marknaden, därför har det blivit mer och mer populär. LÄS MER