Sökning: "Alla Engelbrektsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Alla Engelbrektsson.

 1. 1. Äventyrsguiders upplevelse av flow vid utomhusaktiviteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Jennifer Engelbrektsson; Jennifer Lundvall; [2020]
  Nyckelord :Flow; outdoor activity; adventure guide; Flow; utomhusaktivitet; äventyrsguide;

  Sammanfattning : Detta är en studie vars syfte var att undersöka hur äventyrsguider upplever en känsla av flow när de utför olika typer av utomhusaktiviteter. Studien har riktat in sig på flowteorin, då det är en känsla som många troligtvis kan relatera till. LÄS MER

 2. 2. Huvudsaken är att man agerar, att man inte bara låtsas som att det inte händer : En kvalitativ studie om hemtjänstpersonals upplevelser av våld i nära relationer bland äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Annika Engelbrektsson; Emelie Williams; [2019]
  Nyckelord :abuse; domestic violence; elder; home care staff; intimate partner violence; hemtjänstpersonal; våld i nära relationer; våld; äldre;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how home care staff experience, detect and handle intimate partner violence among elders as well as investigate the level of knowledge they perceive they and the workgroup possess concerning intimate partner violence. The study was conducted through qualitative interviews with four home care staff. LÄS MER

 3. 3. Strategi och ekonomistyrning i småföretag : en fallstudie av Gasellföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Engelbrektsson; Sofie Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Strategy; management control systems; communication; small enterprises; growth; Strategisk ekonomistyrning; småföretag; strategi; kommunikation; gasellföretag;

  Sammanfattning : Misslyckandegraden för småföretag är hög och endast 10 till 15 procent är växande samtidigt som småföretagen ses som räddningen för landets ekonomi. Småföretag befinner sig ofta i en osäker omgivning och flera studier visar att småföretag arbetar reaktivt och därför inte upptäcker problemen förrän skadan är skedd. LÄS MER

 4. 4. Moder Svea fjättrad : En narrativ analys av Sverigedemokraternas politik med fokus på historiekultur och historiebruk

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Julia Håkansson; [2016]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Sweden Democrats; SD-Kuriren; narrative analysis; historical consciousness; historical culture; use of history; hermeneutics; history didactics; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is derived from the scientific problem of the encounter between history and politics. The aim is to analyse the Sweden Democrats' use of history which manifests itself in their political rhetoric. LÄS MER

 5. 5. Mäta eller förändra? Attitydundersökning som ett strategiskt verktyg i förändringsarbete inom offentlig sektor

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor

  Författare :Eleonor Björnfot; Petra Engelbrektsson; [2004]
  Nyckelord :Attitydundersökning; Förändringsarbete; Personalmätning; Kommunal sektor;

  Sammanfattning : Förändringsarbete är något som pågår mer eller mindre aktivt i de flesta organisationer och vi upplever att det blir mer och mer vanligt att man använder sig av attitydundersökningar i förändringsarbete, för att göra sig en bild av de anställdas behov och åsikter. Syftet med uppsatsen är att studera attitydundersökningar som ett strategiskt verktyg i förändringsarbete inom kommunal sektor. LÄS MER