Sökning: "Alla Fällman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Alla Fällman.

 1. 1. Förekomst av Giardia intestinalis i svenska dikobesättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jenny Fällman; [2017]
  Nyckelord :Giardia; dikor; kalv; parasit; protist; superspridare; ålder; strandbete; zoonos; livsmedel;

  Sammanfattning : Giardia är encelliga parasiter, så kallade protozoer. Släktet Giardia omfattar flera arter varav en, Giardia intestinalis (synonymer: Giardia duodenalis och Giardia lamblia), infekterar magtarmkanalen och kan orsaka sjukdom hos djur och människor. LÄS MER

 2. 2. Äldres motivation till utbildning : En studie om pensionärers motiv till att studera på Senioruniversitetet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Fällman; Sofie Eklund; [2012]
  Nyckelord :social reproduktion; livslångt lärande; äldres lärande; motivation; inre motivation; yttre motivation;

  Sammanfattning : Efter att ha läst mycket om pedagogik kopplat till barn, unga och skolan kände vi att vi ville skriva vår examensuppsats om något annorlunda. Vi fick höra talas om organisationen Senioruniversitetet och bestämde oss föra att skriva om äldres lärande, eller rättare sagt äldres motivation till studier på Senioruniversitetet. LÄS MER

 3. 3. En gratisbiljett för alla? : Om förståelsen av skandinaviska språk hos studenter som lär sig danska, norska eller svenska som främmande språk

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Eva Fällman; [2011]
  Nyckelord :internordisk språkförståelse; nordiska språk som främmande språk; förståelsen av danska; norska; svenska; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Danska, norska och svenska är nordiska språk med stora likheter. Danskar, norrmän och svenskar förstår varandras språk relativt väl, framförallt i skrift. Syftet med denna uppsats är att undersöka om den som lär sig ett nordiskt språk som främmande språk också kan förstå de andra språken på samma sätt som infödda nordbor. LÄS MER

 4. 4. Brott i nära relation : Vem anmäler och hur fungerar brottskodningen för dessa brott?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Nora Fällman; Charlotte Spetz; [2009]
  Nyckelord :Brott i nära relation;

  Sammanfattning : Denna rapport syftar till att undersöka vem som anmäler brott i nära relationer iVästernorrlands län och om det skiljer sig mellan kommunerna. Detta har gjortsgenom att gå igenom alla anmälningar inom brottsgruppen under ett år. Någonstörre skillnad har inte kunnat utläsas. LÄS MER

 5. 5. Hot mot poliser : Granskning av åtgärder inom polismyndigheten i Stockholms län

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Nils Fällman; Tobias Kvicker; Anna Vigren; [2006]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Att poliser hotas i tjänsten är ett allvarligt problem, både om man ser till individens trygghet och välbefinnande men också om man ser till det demokratiska värdet. Att ha ett samhälle där poliser törs göra sitt jobb och inte råkar ut för repressalier med anledning av detta är därför av största vikt. LÄS MER