Sökning: "Alla Hedblom"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Alla Hedblom.

 1. 1. Åtgärdsprogram i gymnasieskolan - en tematisk dokumentanalys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotte Hedblom; [2020-05-28]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; gymnasieskola; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att utveckla kunskaper om innehållet i åtgärdsprogram skrivna för elever i gymnasieskolan. Mer precist har texter i 15 åtgärdsprogram analyserats för att undersöka om och i såfall hur, innehållet förändrats under tidsperioden 2012-2019. Forskningsfrågorna har varit: 1. LÄS MER

 2. 2. ”De trycker för att lära sig” - Digitalisering och språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Stephanie Hedblom; Hannah Hvidson; [2020]
  Nyckelord :Digital literacy; digitala verktyg; förskolan; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår kvalitativa studie var att ta reda på hur förskollärare arbetar med digitala verktyg för att främja barns språkutveckling genom intervjuer med fyra yrkesverksamma förskollärare. Vi har utgått från ett ämnesdidaktiskt perspektiv i vår analys samt utgått från digital literacy begreppet. LÄS MER

 3. 3. Vad betyder det att en roll är religiös enligt rollspelare? : Om vad en religiös roll gör i rollspel, dess utformning och den meningen som tillskrivs den religiösa rollen därav.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Alexander Hedblom; [2018]
  Nyckelord :religion; rollspel; mening; symbolisk; dungeons; dragons;

  Sammanfattning : Populärkultur kan ha påverkat ungdomars syn på vad religion handlar om, vad en religiös gör, och därmed även vad som är att klassa som religiositet. Att undersöka om så är fallet kan ge värdefull kunskap till vidare forskning, eftersom det leder oss till att bättre förstå vårt samtida samhälle. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenheter och upplevelser kring postpartumsamtal

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Sara Gillenstrand; Fia Hedblom; [2017]
  Nyckelord :Experiences of childbirth; Midwife; Postnatal care; Postpartum counselling; Barnmorska; Förlossningsupplevelse; Postnatal vård; Postpartumsamtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskningen visar att kvinnor tycker det finns en vinst i att ha ett postpartumsamtal, de värdesätter att få stämma av sin förlossningsupplevelse. Ändå erbjuds inte alla kvinnor detta. LÄS MER

 5. 5. Det tar mycket tid i början men vinsterna är stora... : Formativ bedömning i matematikundervisning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Hedblom; Fanny Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Formativ bedömning; summativ bedömning; feedback; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Denna studie berör formativ bedömning i matematik i grundskolans tidiga år. Studien harundersökt bedömningsformen i forskning samt praktiken.Studiens syfte var att undersöka hur grundskolans tidiga år arbetar med formativ bedömning imatematik och hur detta påverkar eleverna i undervisningen. LÄS MER