Sökning: "Alla Islam"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Alla Islam.

 1. 1. "Tänk om jag får bli en delfin i nästa liv!" : en läromedelsanalys i religion med fokus på årskurs 1-3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Hägglund; Matilda Alstéus; [2022]
  Nyckelord :religionsundervisning; läromedel; Grimmitt; Jackson; Kjeldsen; religionsdidaktik; lära om; lära av;

  Sammanfattning : Religionsämnet är komplext och undervisas till stor del med hjälp av textböcker för de yngre eleverna. Därför analyseras två läromedel i religionsundervisning i årskurs 1–3 i studien. LÄS MER

 2. 2. Lärarens tolkningsutrymme – en självklarhet? : En kvantitativ kartläggning av lärarens val av undervisningsinnehåll i religionskunskap på lågstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013)

  Författare :Ornella Habimana; [2022]
  Nyckelord :Berättelser; lågstadiet; religionskunskap; religion; undervisning; religiös; läromedel; abrahamitiska religioner; Stories; primary school; religious studies; religion; teaching; religious; teaching materials; Abrahamic religions;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att kartlägga om alla tre världsreligionerna ges samma utrymme i undervisningen samt vilka berättelser som lärare använder sig utav i sin undervisning inom religionskunskap, varför de valt dessa specifika berättelser samt vilket läromedel de använder sig utav.  Med hjälp av undersökningsmetoden enkäten, undersöktes vilket stoffurval som SO- läraren väljer att inkludera i undervisningen samt eventuella orsaker till de valda stoffen. LÄS MER

 3. 3. En studie av lärares förhållningssätt till yttrandefrihet och dess gränser, med fokus på Muhammedkarikatyrerna och andra kontroversiella frågor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Ulrika Naezer; [2021-10-25]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; religionskunskap; samhällskunskap; religion; islam; Muhammedkarikatyrerna; Samuel Paty; Charlie Hebdo; yttrandefrihet; lagen om hets mot folkgrupp; hatbrottslagar;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i mordet på den franske läraren Samuel Paty hösten 2020 undersöker denna studie svenska lärares förhållningssätt – teoretiskt såväl som praktiskt/didaktiskt – till Muhammedkarikatyrerna, yttrandefrihet och andra, närliggande kontroversiella frågor. 1. LÄS MER

 4. 4. Representationen av etnisk mångfald i läroböcker : En kvalitativ visuell textanalys av samhälls- och naturorienterande läroböcker för årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Paulina Larsson; Anna Orregård; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie analyserades representationen av etnisk mångfald i samhälls- och naturorienterande läroböcker för årskurs 1-3. I studien analyserades och jämfördes läroböckerna Boken om SO 1-3 (2013), Boken om NO 1-3 (2013), Puls SO-boken 1-3 (2011) och Puls NO-boken 1-3 (2011), vilka getts ut av förlagen Liber AB respektive Natur och Kultur. LÄS MER

 5. 5. Högtider och berättelser : En läromedelsanalays i religionskunskap för årskurs 1-3

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Nathalie Haile; [2021]
  Nyckelord :Läroböcker; högtider; berättelser; abrahamitiska religionerna; funktionellt perspekti;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att göra en kvalitativ innehållsanalys av tre läroböcker och diskutera vad och på vilka sätt dessa tre läroböcker för årskurs 1–3 lyfter vad det gäller högtider och berättelser inom kristendom, islam och judendom. De tre läroböcker som jämförts är Puls religion (2003), Puls SO-boken (2011) och Boken om SO 1–3 (2013). LÄS MER