Sökning: "Alla Parker"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden Alla Parker.

 1. 1. Användningen av Sveriges offentliga parker under 1800-talet : ett politiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Johansson; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitekturens historia; offentliga parker; politiska landskap;

  Sammanfattning : Offentliga parker började anläggas i svenska städer under 1800-talet, för första gången i historien fick idén om att alla har rätt till vackra gröna miljöer i staden spridning. Det var den borgerliga medelklassen som tog initiativ till parkerna och därmed formades de i hög grad efter deras ideal och preferenser. LÄS MER

 2. 2. Inhemska perenner : vad finns tillgängligt och hur kan de användas?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Nyman Svensson; [2021]
  Nyckelord :inhemska perenner; ekologi; naturalistiska planteringar; rödlistan;

  Sammanfattning : Som oinsatt i den svenska floran och med en begränsad kunskap om inhemska arter kan det vara svårt att förstå deras roll i ett anlagt sammanhang. Hur inhemska arters status i naturen ser ut och hur vår påverkan på naturmiljöer hotar dessa arters överlevnad är ett problem. LÄS MER

 3. 3. Lyftet : från flygplats till stadsdelspark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Taylor; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; park; tävlingsförslag; tri-valent design; rekreation;

  Sammanfattning : Detta arbete visar hur en flygplats kan omgestaltas till en stadsdelspark med målet att ge platsen en identitet och där befintliga kvaliteter kombineras med sociala, ekologiska och estetiska värden. Gestaltningen genomförs inom ramen av den internationella idétävlingen Malmi flygplatspark, där avsikten är att komma med nya innovativa sätt att omgestalta den nedlagda flygplatsen till en stadsdelspark. LÄS MER

 4. 4. Stadsparken som gemensamt rum : så kan Örebro stadspark möta behov och önskemål från fler

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frida Westberg Ekerljung; [2021]
  Nyckelord :framtidens stadspark; sociala behov; observationsstudier; parkkaraktär;

  Sammanfattning : Sedan industrialiseringen på 1800-talet och urbaniseringen som följde har offentliga parker varit en viktig del av svenska städer. Stadsparker är centrala parker dit invånarna från alla stadsdelar välkomnas. Stadsparken är en framträdande park i Örebro och benämns enligt stadsträdgårdsmästare Magnus Carlberg som stadens kronjuvel. LÄS MER

 5. 5. Att uppleva regn genom landskapsarkitektur : två gestaltningsförslag i Karlfeldtsparken, Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Burén; [2021]
  Nyckelord :regn; vatten; upplevelse; landskapsarkitektur; design; sensorisk; arkitektur; sinnen; väderdesign;

  Sammanfattning : Vi tenderar att stanna inomhus när det regnar. Det är sällan vi använder våra parker och torg när regndropparna börjar att falla, och det är också relativt sällan det går att använda en park eller ett torg när det regnar. Många av våra gemensamma utemiljöer är gestaltade för att användas vid uppehåll och sol. LÄS MER