Sökning: "Alla Rama"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Alla Rama.

 1. 1. Hur ser delaktigheten ut inom LSS?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Gordana Fimiani; [2019]
  Nyckelord :intellektuell funktionsnedsättning; autism; delaktighet; inflytande; självbestämmande; arbetssätt och metoder; kommunikation; särskilt boende; gruppboende; särskild service;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur delaktigheten ser ut på särskilda boenden vilka regleras genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagstiftningen omfattar personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar som är i störst behov av samhällets stödinsatser för att kunna erhålla en god livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. UX-verktyg för prototyputveckling med AI-baserat automationsstöd för omvandling av skisser till gränssnittskomponenter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Fanny Aldén; Emil Juopperi; [2018]
  Nyckelord :AI; UX; prototyp; prototypverktyg; automationsdesign; automationsnivå; CNN;

  Sammanfattning : Att skapa prototyper för att testa idéer är vanligt, oavsett vad det är som ska testas. Prototyper kan förekomma i oändligt olika former och vara mer eller mindre verklighetstrogna. Hur verklighetstrogen en prototyp är beror på vad som ska testas och hur mycket tid som läggs på prototypskapandet. LÄS MER

 3. 3. Terrordådet som förändrade Sverige : En jämförande studie av svenska dags- och kvällstidningars bild- och rubriksättning av terrordådet på Drottninggatan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hanna Blomstervall; Denim Nygren; [2018]
  Nyckelord :Drottninggatan; Framing; Gestaltningsteori; Terrordåd; Terror;

  Sammanfattning : Terrordåd blir allt vanligare i Europa, men Sverige har under lång tid varit skonade från den typen av brottslighet. Det kom att ändras den 7 april 2017 då IS-anhängaren Rakhmat Akilov stal en lastbil med målet att döda så många som möjligt. LÄS MER

 4. 4. "Vi fick i alla fall vara kvar" : En kvalitativ studie om upplevda emotioner hos kvarvarande personal vid nedskärning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Jernberg; Myrvete Rama; [2018]
  Nyckelord :Kvarvarande personal; nedskärning; varsel; downsizing; emotioner; oro; skuld; lättnad; kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Positive people always win" : en studie av hur kvinnor som livestreamar på Twitch.tv upplever interaktionen med sina tittare i kanalchatten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Josef Thoresen; Sofia Elfwendahl; [2017]
  Nyckelord :female; woman; gaming; streaming; twitch; kvinna; spel; gaming; streaming; twitch;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt kvinnor som livestreamar sitt datorspelande på hemsidan Twitch.tv och deras erfarenheter gällande chattkommentarer på deras livesändningar. LÄS MER