Sökning: "Alla Rama"

Visar resultat 11 - 15 av 16 uppsatser innehållade orden Alla Rama.

 1. 11. Miljöanpassad offentlig upphandling : en komparativ flerfallstudie av regionala handlingsprogram för miljöupphandling i Spanien

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcos Alonso; [2010]
  Nyckelord :GPP; offentlig upphandling; miljöupphandling; IT-produkter; miljökrav; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : In Europe, the central governments are the ones to coordinate the international standards and strategies regarding GPP; Green Public Procurement. However in Spain a GPP program was introduced late and only applied to the Central Government Institutions, (AGEA) (BOE nr. 027, 2008). LÄS MER

 2. 12. Rama in textilt skapande? : Om hur elever upplever ramar i en skapande process.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen

  Författare :Maria Lindvert; [2010]
  Nyckelord :Begränsningar; gränssättningar; lärarroll; klassrummets påverkan.;

  Sammanfattning : Syftet med min studie har varit att undersöka elevers upplevelser av hur ramfaktorer påverkar en skapande process främst med fokus på pedagogens roll. Dels om elevers upplevelser av ramars påverkan i stort och mer specifikt hur eleverna upplever att klassrum, klasskamrater och läraren påverkar deras skapande process. LÄS MER

 3. 13. Religionsundervisning i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Rebecka Bjurgard; Albana Rama; [2009]
  Nyckelord :religionsundervisning; religionskunskap; ämnets betydelse;

  Sammanfattning : Vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på hur religionsundervisningen ser ut på en mindre skola i södra Skåne. Detta vill vi veta eftersom vi som blivande lärare bör ha en inblick i vad elever tycker och tänker om olika ämnen. LÄS MER

 4. 14. EN FÖR ALLA : ALLA FÖR EN. En kvalitativ studie av ett antal byggnadsarbetares upfattningar om gruppackord

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Emma Brinkhoff; Andreas Lund; Karl Peterson; [2009]
  Nyckelord :bygg; stress; ackord; instrumentell inställning; solidarisk inställning; sammanhållning; kollektivism; risktagande; utslagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns motsättningar mellan arbetsmarknadens parter ifråga omackord som löneform. Arbetsgivarsidan argumenterar för löneformensnegativa inverkan på flera punkter medan Byggnads hävdar detmotsatta. LÄS MER

 5. 15. En studie om användningen av idrottssponsring och de bestämmelser som reglerar området

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Erik Boss; Sara Fahlström; [2009]
  Nyckelord :Sponsring;

  Sammanfattning : ”Rätt hanterat är sponsringsinstrumentet fantastiskt!” Detta uttalande kommer från Grönkvist (1999, s. 40) och med detta citat inleder vi vår studie om området sponsring. Vi har i vår undersökning valt att fördjupa oss i detta område för att behandla den problematik som kantar området. LÄS MER