Sökning: "Allan Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Allan Andersson.

 1. 1. A Narrative Critique of The Saami Bear Myth

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Per-Gunnar Lidström; [2019-02-04]
  Nyckelord :the Saami bear myth; narrative criticism; bear; bear myths; Saami indigenous religion; Perh Fjellström; Sigrid Drake; Johan Olafsson Turi; Harald Grundström; Jonas Andersson Nensén; Seymour Chatman; Mark Allan Powell;

  Sammanfattning : The Saami bear myth has in the research been closely tied to the bear hunting ritual. When the ritual has been discussed the myth has been narrated and after that the researcher has continued with thebear hunt. There has not yet been a thorough analysis of these bear myths. In this thesis five Saami bear myths are analysed with narrative criticism. LÄS MER

 2. 2. Framtidens digitaliserade skola: En Studie av Lärares Möjligheter och Utmaningar

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Allan Amin; Daniel Stanisic; [2017-09-13]
  Nyckelord :Digitalisering; Digitala skolor; Digitaliserad data; IT-användning; Digitalisering av skolan; Digitaliserad undersvisning;

  Sammanfattning : The Swedish School's vision is that in 2022, Sweden will be the best in the world to use thepotential of the digitalization (SKL2, 2017). It has turned out that digital tools themselves do notintroduce any change, but it is only when the digital tools are used with a thoughtful education,it will result in positive results (Swedish Public Administration, 2016). LÄS MER

 3. 3. En garanti och modell för läs- och skrivutveckling, vad är det värt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecca Andersson; Elin Hanak; [2017]
  Nyckelord :Avkodning; Helsingborgsmodellen; Kritiskt textarbete; Literacy; Läsa-skriva-garantin; Läsförståelse; Resursmodellen;

  Sammanfattning : I Helsingborgs stad finns en läsa-skriva-garanti som garanterar att alla barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår. Det har även utarbetats en modell för tidig läs- och skrivutveckling, som kallas för Helsingborgsmodellen. LÄS MER

 4. 4. Född i december - född förlorare? : en studie om elevers betyg i idrott och hälsa i relation till födelsedatum och kön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Daniel Andersson; Peter Gustafsson; [2008]
  Nyckelord :betyg; födelsedatum; kön; selektion; fysisk mognad;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet var att undersöka om det finns ett samband mellan elevers betyg i idrott och hälsa i relation till kön och när på året elever är födda, samt om eventuella förändringar över tid går att utläsa.Frågeställningarna var: 1. LÄS MER

 5. 5. Business Models for Mobile Internet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Andersson; Henrik Talborn; Magnus Weikert; [2002]
  Nyckelord :Business Landscape; Mobile Internet; Business Model; Revenue Model; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Executive Summary Title Business Models for Mobile Internet Authors Andersson Tobias, Talborn Henric, Weikert Magnus Directors Professor Allan T. Malm Ph D Candidate Magnus Wide Purpose How should mobile operators design their business models for mobile Internet in order to be successful? Method The method used in order to reach the purpose is structured in, theory, empirical and analysis around the concepts business landscape, business model and revenue model. LÄS MER