Sökning: "Allan Bloom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Allan Bloom.

  1. 1. Bland hippies och islamister - en analys av Miljöpartiets relation till islamismen

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Daniella Nilsson; Philip Norrman; Alexander Nymark; [2017]
    Nyckelord :Miljöpartiet; tolerans; islamism; Leo Strauss; Allan Bloom; Social Sciences;

    Sammanfattning : Under våren 2016 skakades Miljöpartiet av ett flertal politiska skandaler kopplade till uppdaganden om förtroendevalda med åsikter förknippade med djupt konservativa versioner av islam och hur miljöpartistiska politiker idkat samröre med företrädare för islamistiska organisationer. I denna uppsats förklarar vi varför Miljöpartiet - ett parti som präglas av öppenhet och tolerans - tycks ha samverkat med ett flertal individer sympatiska till islamistiska värderingar. LÄS MER