Sökning: "Allemansrätten"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Allemansrätten.

 1. 1. Markägares relationer till allemansrätten : En intervjustudie i Upplands Väsby kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lukas Olsson; [2020]
  Nyckelord :Allemansrätten; Markägare; Sverige; Organiserat friluftsliv; Kommersiellt friluftsliv;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att analysera privata markägares relation till allemansrätten. Undersökningen genomfördes med kvalitativ analys av tre semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna belyste markägarnas förhållningssätt till och åsikter om allemansrätten. LÄS MER

 2. 2. Kom hit, här finns allemansrätten, här är naturen gratis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Märta Eurenius; Moa Gustafsson; [2019-08-05]
  Nyckelord :Nature-based tourism; sustainable tourism; sustainable development; The right of public access; Allemansrätten; Swedish tourism industry;

  Sammanfattning : The nature-based tourism is becoming an important part of the Swedish tourism, but due to the concept, “the right of public access”, the development and the conditions of the nature-based tourism is different in Sweden compared to other countries. This research area is in need to be more explored and therefore, the purpose of this study is to examine how the swedish tourism industry work for a sustainable nature-based tourism with a specific focus on the right of public access. LÄS MER

 3. 3. Olovligt nyttjande av kommunal mark : Kommunens hantering av olovliga överträdelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Sanna Fransson; [2019]
  Nyckelord :Fastigheter; infrastruktur;

  Sammanfattning : All mark i Sverige är indelat i fastigheter och är en del av samhällets infrastruktur. Varje fastighet har en unik beteckning och avgränsas genom en fastighetsgräns som markeras med gränspunkter. Alla fastigheter har också en eller flera ägare. Staten, landsting, kommuner och enskilda kan alla vara ägare till fastigheter. LÄS MER

 4. 4. Upphävande av strandskydd inom detaljplan : En granskning av vilka skäl som kommuner åberopar vid upphävande av strandskydd samt vad domstolarna anser vara giltiga och ogiltiga skäl

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Martin Karlsson; Mohamed Dirie; [2019]
  Nyckelord :Shore protection; shore protection legislation; revocation; detailed development plan; Strandskydd; strandskyddslagstiftningen; upphävande; detaljplan;

  Sammanfattning : Due to the popularity of settlement in coastal areas, measures need to be taken in the form of rules and guidelines for construction close to beaches in order to achieve a more ecologically sustainable construction and contribute to sustainable social development.In Sweden, shore protection is used, which aims to protect the public's access to shores, which the right public advocates according to Chapter 2. LÄS MER

 5. 5. Konflikten "Hästen och allemansrätten" : En studie av markförändringar i samband med ridning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Madelene Sonesson; [2019]
  Nyckelord :allemansrätten; markskador; GIS; konflikthantering; ridning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to identify, document and map any changes in soil due to horse-riding in relation to the nationally prevailing conflict between horse and land owners whether the horse should furthermore be included in the Swedish Right of Public Access. The study includes a field work done in Vagnhärad, Sweden where changes in soil was documented accordingly to the trail-problem assessment method developed by Marion and Leung in 1999. LÄS MER