Sökning: "Alliansen"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet Alliansen.

 1. 1. MOTSTÅND PÅ SOCIALA MEDIER: YOUTUBE : En kvalitativ innehållsanalys av motståndsrörelsen i Hongkong 2019

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Khaliun Sukhbaatar; [2020]
  Nyckelord :Hong Kong; YouTube; social media; democracy; extradition bill; resistance movement.; Hong Kong; Youtube; sociala medier; demokrati; utlämningsförslag; motståndsrörelse.;

  Sammanfattning : Social media is increasingly being used as a forum to engage in political events and using different kinds of social platforms has become an easier and faster way to conveying political messages to the outside world. The purpose of this study is to investigate how the social media platform YouTube is used as an instrument for a resistance movement and how the content in these videos are continuously changing by studying a specific case that takes place over a long period of time. LÄS MER

 2. 2. Dans- och rörelseterapi i det sociala arbetets kontext : - En utforskande intervjustudie med yrkesverksamma dansterapeuter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Evelina Sandström; [2020]
  Nyckelord :ickeverbal kommunikation; helhetssyn; inkluderande metod; dansterapi; socialt arbete;

  Sammanfattning : Användningen av dansterapi inom Sveriges kommunala och regionala verksamheter är i dagsläget begränsad men etableras allt mer, i takt med utökad forskning inom området. Studiens har som syfte att utforska hur dansterapi kan användas inom det sociala arbetets kontext. LÄS MER

 3. 3. När döden kommer in i terapirummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Camilla Enoxon; [2020]
  Nyckelord :Psychodynamic; Psychotherapy; Death; Dying patient; Terminally ill; Psykodynamisk; Psykoterapi; Död; Döende patient; Livshotande sjukdom;

  Sammanfattning : Inledning: Psykoterapi och psykoanalys är påfallande frånvarande i studier när det gäller palliativ vård och död. Syftet med denna undersökning är att undersöka hur psykoterapeuter arbetar i terapi med döende patienter. LÄS MER

 4. 4. Alliansens betydelse för effektivitet hos terapeuter och behandlingsresultat i terapier

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Mårten Kihlberg; [2019-04-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker alliansens betydelse för behandlingsresultat och eventuella andra faktorer som påverkar behandlingsresultat. Klienters (N=1436) skattningar av mående (CORE-OM) och allians (WAI), samt blivande psykologer och psykoterapeuters skattningar av bland annat samarbete med klienterna, inhämtades från psykoterapimottagningen på den psykologiska institutionen i Göteborg. LÄS MER

 5. 5. Känslor inför partier och socioekonomisk status hos väljare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Gabriella Edström; [2019]
  Nyckelord :Emotions; Propaganda; Socioeconomic status; Politics; Känslor; Propaganda; Socioekonomisk status; Politik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad för känslor som riksdagens partiers propaganda genererar och vad för utbildningsnivå Alliansen och de Rödgrönas väljare har. Studien undersökte vilket block som genererade flest negativa kontra positiva känslor över hur Sverige ser ut idag. LÄS MER