Sökning: "Alliansen"

Visar resultat 11 - 15 av 116 uppsatser innehållade ordet Alliansen.

 1. 11. När partier svänger - En rationalistisk analys av Centerpartiets agerande under regeringsförhandlingarna 2018/2019

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ismar Alibegovic; [2019]
  Nyckelord :Alliansen; Centerpartiet; januariavtalet; väljarstöd; svensk politik.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The phenomenon of political parties that fluctuate on various issues is nothing new in either Swedish or other countris’ politics. Why do parties change stance on different issues and how can we understand this? The aim of this paper is to create an understanding of why the Center party's leadership acted as they did during the government negotiations of 2018/2019. LÄS MER

 2. 12. Ett öppet samtal - Parterapins verksamma faktorer utifrån ett klientperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marianne Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :parterapi; verksamma faktorer; terapeutiska processer; klientperspektiv; öppet samt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att beskriva vad klienterna själva upplevde vara verksamt i parterapi och till detta lägga en bild av vilka lärdomar och förändringar i parrelationen terapin ledde till. Analysmetoden var kvalitativ tematisk analys. LÄS MER

 3. 13. Varför sprack Alliansen? : En jämförande kvalitativ fallstudie av Allianspartiernas partiprogram utifrån ideologianalys.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Axel Lunden; [2019]
  Nyckelord :Alliansen; Ideologianalys; Statsvetenskap; Politik; Sverige; Moderaterna; Centerpartiet;

  Sammanfattning : This is a qualitative essay regarding the search for possible ideological rifts, that may explain reasons for the breakup of the Alliance. The four Alliance parties governed Sweden between 2006-2014 without any major disagreements. LÄS MER

 4. 14. Fastighetsavgift: "Världens bästa förslag?" En kvantitativ analys av 2008 års förändrade fastighetsbeskattning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oscar Fernholm; Melina Shiva; [2018-09-19]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Fastighetsavgift; Offentlig ekonomi; Skatteteori; Fördelningseffekter; Disponibel inkomst; Paneldata; Property tax; Property fee; Public finance; Tax theory; Distribution effects; Disposable income; Panel data;

  Sammanfattning : År 2006 sa Kristdemokraternas partiledare ”Vi har världens bästa förslag. Vi har en idé om att avskaffa Sveriges mest hatade skatt”, och så blev det. Efter att Alliansen vunnit valet genomfördes en reform av fastighetsskatten. LÄS MER

 5. 15. Erfarenheter av alliansens uttryck i psykoterapi och psykoterapeutisk handledning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linn Qvarnström; [2018-08-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att utforska erfarenheter av och reflektioner kring likheter och skillnader i alliansens uttryck i psykoterapioch psykoterapeutisk handledning utifrån terapeutens respektive handledarens perspektiv. Studien var kvalitativ; intervjuer genomfördes med sju legitimerade, psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter som arbetade kliniskt och även bedrev psykoterapeutisk handledning. LÄS MER