Sökning: "Allium cepa"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Allium cepa.

 1. 1. Effekten av plantarrangemang på skörd av gul lök (Allium cepa)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Fält Gustavsson; [2019-04-15]
  Nyckelord :Onion; Allium cepa; plant arrangement; yield; gul lök; odling; avkastning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Characterization of postharvest changes in onion and their relation with storage time

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Vincenzo Castellone; [2016]
  Nyckelord :post-harvest; onion; sprouting; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Onion (Allium cepa L.) is the most economically important Allium crop. The commercial cycle of onion starts with the harvest and expect for the bulbs a conservation in bulks or in storage area at controlled temperature and relative humidity. LÄS MER

 3. 3. Fysiologiska effekter av lök : nyttiga eller toxiska?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lisa Ekström; [2015]
  Nyckelord :lök; antimikrobiell; antioxidativ; hemolys; cytotoxisk; hund; lantbruksdjur; onion; antimicrobial; antioxidative; hemolysis; cytotoxic; dog; farm animals;

  Sammanfattning : Lökarterna som tas upp i denna litteraturstudie är främst gul lök (Allium cepa) och vitlök (Allium sativum), men också dagglök (Allium flavum). Syftet är att ta reda på hur farliga ämnena i lök är, om de negativa effekterna överväger de positiva, hur djurslagsskillnader ter sig, om det spelar någon roll hur löken är tillagad och vilka symptomen på lökförgiftning är. LÄS MER

 4. 4. Survey of Fusarium species on yellow onion (Allium cepa) on Öland

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Sara Lager; [2011]
  Nyckelord :onion Allium cepa ; Fusarium; Fusarium oxysporum; onion basal rot; Fusarium redolens;

  Sammanfattning : It has been observed by both onion producers and a plant protection advisor on Öland (an island off the east coast of Sweden) that basal rot is the largest contributory factor to reduced onion quality and yield. Basal rot is mainly caused by species of Fusarium fungi. LÄS MER