Sökning: "Allmän Visstidsanställning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Allmän Visstidsanställning.

 1. 1. För ungas sysselsättning med allmän visstidsanställning - En kvantitativ studie av införandet av allmän visstidsanställning år 2007

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Amandus Carlenfors; Naoual Kristoffersen; [2021-09-14]
  Nyckelord :Lagen om Anställningsskydd; LAS; Sysselsättning; Sysselsättningsgrad; Relativ Sysselsättningsgrad; Tidsbegränsade anställningar; Visstidsanställningar; Allmän Visstidsanställning; Tillsvidareanställningar; Reformer; Beroende Variabel; Oberoende variabel; Difference-in-Difference; Behandlingsgrupp; Kontrollgrupp;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate if the Swedish government's reform of changes in the employment protection act, fulfilled one of its purposes when it comes to increasing employment for young people, after it was implemented in the year of 2007. This paper focuses on the theories developed by earlier studies regarding employment protection. LÄS MER

 2. 2. Är behovsanställningar missbruk av visstidsanställning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Novak; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Behovsanställning; Missbruk; Visstid; Allmän visstid; LAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper first observes the historical background of the conflict surrounding fixed-term employment contracts and the legal history of the matter, focusing especially on the formal types of employment. Following that the critisism leveled at fixed-term contracts by trade unions is noted. LÄS MER

 3. 3. Tidsbegränsade anställningar : Vad gäller?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mathilda Hansson; Chamaiporn Praipruk; [2021]
  Nyckelord :tidsbegränsad anställning; allmän visstidsanställning; vikariat; säsongsanställning; visstidsdirektiv;

  Sammanfattning : Den centrala delen med detta arbete har varit att fastställa gällande svensk rätt rörande visstids- anställningar och undersöka om svensk rätt är förenlig med visstidsdirektivet. Syftet har vidare varit att beskriva hur lagstiftaren har reglerat möjligheten att gå från en tidsbegränsad anställ- ning till en tillsvidareanställning. LÄS MER

 4. 4. Akademins dolda sida : En kvalitativ studie om allmän visstidsanställning och dess påverkan på social arbetsmiljö samt sociala relationer och interaktioner.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Clara Smedberg; Desirée Halvarsson; [2020]
  Nyckelord :Social arbetsmiljö; Sociala relationer; Sociala interaktioner; Allmän visstidsanställning;

  Sammanfattning : Uppsala universitet är en organisation med hög personalomsättning. Universitet anställer ofta individer på tidsbegränsade kontrakt för att behålla en flexibilitet och anpassningsbarhet gentemot den oförutsedda kvantiteten studenter. LÄS MER

 5. 5. "Måste jag ha med mig mobilen i duschen?" : En studie om ungas upplevelser av otrygga anställningar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Engström; [2018]
  Nyckelord :precarious work; job insecurity; otrygga anställningar; allmän visstidsanställning;

  Sammanfattning : Tidsbegränsade anställningar har ökat i Sverige sedan 90-talet och fortsätter ännu att öka. Dessa anställningar diskuteras flitigt i media och den negativa påverkan på de anställda är mest framträdande. LÄS MER