Sökning: "Allmän förvaltningsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Allmän förvaltningsrätt.

 1. 1. Fem år av dataskyddsförordningen : En granskning utifrån Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsutövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Somogyi Iresjö; [2024]
  Nyckelord :Juridik; Dataskyddsförordningen; GDPR; Förvaltningsrätt; EU-rätt.;

  Sammanfattning : Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och sedan dess har cirka fem år av rättsutveckling skett inom Sverige på det dataskyddsrättsliga området. Integritetsskyddsmyndigheten utövar tillsyn för dataskyddsförordningens efterlevande och har därför stor påverkan på hur dataskyddsförordningen bedöms inom Sverige. LÄS MER

 2. 2. Begränsning av mötes- och demonstrationsfriheten – En undersökning om huruvida det bör vara möjligt att vägra tillstånd till en allmän sammankomst med hänsyn till hot om terrorattentat riktat mot Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tilda Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Statsrätt; förvaltningsrätt; koranbränning; mötes- och demonstrationsfrihet; allmän sammankomst; terrorhot; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att få lov att demonstrera krävs att anordnaren ansöker om tillstånd för allmän sammankomst i enlighet med ordningslagen (1993:1617) som Polismyndigheten sedan kan godkänna eller avslå. Syftet med uppsatsen är att utreda om det bör vara möjligt att vägra tillstånd till en allmän sammankomst och därigenom begränsa mötes- och demonstrationsfriheten med hänvisning till hot om terrorattentat mot Sverige och svenska intressen till följd av den allmänna sammankomsten. LÄS MER

 3. 3. Kostnader i gränslandet - Om rättegångskostnader enligt ärendelagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ossian Victor; [2023]
  Nyckelord :Processrätt; Förvaltningsrätt; Ärendelagen; Rättegångskostnader; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att utreda möjligheterna att få rättegångskostnader ersatta utifrån ärendelagen. Uppsatsen tillämpar en kritisk rättsdogmatisk metod. Ärendelagen tillämpas på handläggningen av ärenden i allmän domstol där inte rättegångsbalken tillämpas. LÄS MER

 4. 4. Djurs rättsliga ställning – Om djurskyddsintressets historiska utveckling och roll i förvaltningsförfarandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Eleonora Rönström; [2023]
  Nyckelord :rättssubjektivitet; allmänt intresse; allmänna intressen; förvaltningsrätt; förvaltningsförfarande; förvaltningsprocess; djurrätt; djurskydd; djurvälfärd; animal welfare; animal protection; processrätt; etisk prövning; djurskyddskontroll; offentlig kontroll; djurskyddsombudsman; djurombudsman; tematiska ombudsmän; intresserepresentativa ombudsmän; djurskyddsmyndighet; Jordbruksverket; djurskyddslagen; djurförsöksetisk nämnd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish animal welfare legislation states that animals have interests and needs that must be protected. However, throughout history, animals have been regarded as objects in legal terms, lacking the capacity to hold in- terests and rights. LÄS MER

 5. 5. Kravet på överklagbarhet - Förvaltningsmyndigheters beslut som exekutionstitlar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristina Tansjö; [2023]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; överklagandeförbud; rätt till domstolsprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 1st of September 2022 an amendment in the Swedish Enforcement Code (1981:774) came into effect, with the result that an administrative decision today as a general rule becomes an enforcement title, under the condition that it contains an obligation of payment as well as being appealable. The purpose of this amendment to the law was to bring about a more effective enforcement procedure concerning these administrative decisions. LÄS MER