Sökning: "Allmän litteraturöversikt"

Visar resultat 1 - 5 av 913 uppsatser innehållade orden Allmän litteraturöversikt.

 1. 1. Patienters upplevelser av att genomgå en MR-undersökning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Duziban Bizhati; Elin Astersund; [2023-05-10]
  Nyckelord :Magnetic resonance imaging MRI ; patient experience; patient care; anxiety; phobia; emotional stress; head examination;

  Sammanfattning : Bakgrund. En magnetkamera ger mest detaljerad information om kroppens anatomi och kan skilja på olika typer av vävnad på ett bättre sätt än andra tekniker. För att få så bra bilder som möjligt är det viktigt att patienten ska ligga stilla i en tunnel med öppningar i båda ändarna. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad vård för personer med demens inom akutvården - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Shadram Zahra; Shaghayegh Abdolhay; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akutvård; Demens; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser som innebär att personen i behov av vård placeras i centrum före sin sjukdom, och ses som en beslutande, värderad och jämlik samarbetspartner i planering, genomförande och uppföljningar av vården. Att tillhandahålla omvårdnadsbehovet hos patienter med demenssjukdom på ett personcentrerat sätt är utmanande för sjuksköterskor på grund av den nedsatta kognitiva funktionen som medföljer sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Våldsamma Kärleksrelationer : Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta kvinnor utsatta för mäns våld

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Posse; Johanna Bådenfalk; [2023]
  Nyckelord :intimate partner violence; mäns våld; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor och intimate partner violence (IPV) är ett globalt folkhälsoproblem och det är en hög prevalens av utsatta kvinnor inom både öppen- och slutenvården. Kvinnor som utsätts för IPV möter ofta sjuksköterskor i sin kontakt med vården och upplever stora brister i sjuksköterskors bemötande och kunskap kring IPV. LÄS MER

 4. 4. Gör vi allt vi kan? : Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta kvinnor på akutmottagningen som har utsatts för våld i nära relation. En allmän litteraturöversikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Linnéa Thelin; Alexandra Vallevi Dytlow; [2023]
  Nyckelord :akutmottagning; bemötande; kvinnor; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och en kränkning mot kvinnors mänskliga rättigheter. Våldet kvinnor utsätts för sker ofta i en nära relation, av en nuvarande eller före detta manlig partner. De kvinnor som söker hjälp vänder sig oftast till akutmottagningar. LÄS MER

 5. 5. Betydande delaktighet : En litteraturöversikt av anhörigas erferanheter vid vårdplaneringssamtal

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Buskas; Nathalie Andersson Granfors; [2023]
  Nyckelord :Care plan meeting; general literature review; nursing home; participation; relatives experience; Allmän litteraturöversikt; anhörigas erfarenheter; delaktighet; vårdboende; vårdplaneringssamtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet erfars av de äldre när de har en stöttande anhörig vid sin sida, och en god relation till sjuksköterskor finns. Sjuksköterskor erfar delaktighet som en balansgång mellan att vara rak och ärlig och att vara sensibel, men de ser det som ett kall att lära känna de äldres livshistoria och öka deras delaktighet. LÄS MER