Sökning: "Allmänna villkor"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden Allmänna villkor.

 1. 1. AKTIEBOLAGET V. META PLATFORMS IRELAND LIMITED

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tilde Skånvik; [2022-02-09]
  Nyckelord :Juridik; Internet; Inomobligatoriskt skadestånd; Avtalsfrihet; Allmänna villkor; Sociala medier; Meta; Instagram; Användarvillkor; Tillsynsrådet;

  Sammanfattning : Internet är till stora delar oreglerat och den gränsöverskridande karaktären försvårar juridiken på området. Huvudregeln är att det föreligger avtalsfrihet vid tillhandahållande och användning av digitala tjänster på internet. De stora aktörerna på internet är bland annat plattformsföretagen. LÄS MER

 2. 2. Jordförvärvslagen : Förutsättningar för förvärvstillstånd till juridiska personer vid förvärv av lantbruksegendom

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Beata Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Land Acquisition Act; land acquisition permission; legal person; Jordförvärvslag; förvärvstillstånd; juridisk person;

  Sammanfattning : Lantbruket har sedan länge haft stor betydelse för Sverige. För att kunna kontrollera vem som förvärvar mark taxerad som lantbruksegendom har lagar sedan 1900-talet satts i kraft. Lagen har sedan början vilat på ett syfte vilket består i att bevara ägarbalansen mellan olika ägarkategorier, speciellt juridiska och fysiska personer. LÄS MER

 3. 3. Kontrollansvaret möter hinderbestämmelsen i AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Jarlung; [2022]
  Nyckelord :fastighetsrätt; avtalsrätt; entreprenadrätt; förmögenhetsrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Standardavtalet AB 04 är ofta underliggande avtalsunderlag för utförandeentreprenader. Tolkning av standardavtal grundas på, om en gemensam partsavsikt saknas, en analys av villkorets ordalydelse, avtalets systematik och dess ändamålsskäl. LÄS MER

 4. 4. Introduktion av nyanställda vikarier på särskilda boenden : En kvalitativ studie av covid-19-pandemins påverkan på introduktionen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ronja Brodin; Lisa Johansson; Hilma Saalo; [2022]
  Nyckelord :Arbetsplatsintroduktion; särskilt boende; enhetschef; vikarie; covid-19-pandemin;

  Sammanfattning : Arbetsplatsintroduktionen syftar till att introducera arbetsplatsen för den nyanställde och informera om exempelvis rutiner och arbetsuppgifter. Genom att använda en genomarbetad och rutinmässig introduktion kan man bidra till en ökad känsla av trygghet och förståelse hos den nya medarbetaren. LÄS MER

 5. 5. Tillgång till rättssystemet för barn med funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bodil Ritzén; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; mänskliga rättigheter; funktionsrätt; barn med funktionsnedsättning; funktionsrättskonventionen; tillgång till rättssystemet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Children with disabilities are at much greater risk than other children of being exposed to violence and sexual abuse. Additionally, they are not considered credible witnesses to their experiences and are at risk of not being entrusted to the legal system. LÄS MER