Sökning: "Allmännytta"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Allmännytta.

 1. 1. Grön lönsamhet: en studie av sambandet mellan hållbarhet och lönsamhet i amerikanska bolag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kevin Petersson; Jonathan Praetorius; [2021-08-23]
  Nyckelord :Hållbarhet; lönsamhet; ESG; ROA; USA;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier mellan sambandet och lönsamhet sträcker sig långt tillbaka i tiden och har producerat resultat i olika riktningar. Den stora majoriteten av studier har emellertid funnit ett positivt samband vilket talar för att företag kan gynnas av att bli mer hållbara. LÄS MER

 2. 2. Är kommunernas avkastning från dess bostadsaktiebolag marknadsmässig? - En kartläggning och jämförelse över perioden 2011–2018

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofia Petersson Keil; Sofia Rågmark; [2021]
  Nyckelord :Allmännyttan; värdeöverföring; avkastning; kommunala bostadsaktiebolag; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Real estate companies owned by Swedish municipalities, together with certain foundations, constitute what we call Allmännyttan. Allmännyttan is one of our municipalities’ most important tools for promoting public housing and is regulated by the law, abbreviated Allbolagen (SFS 2010:879). LÄS MER

 3. 3. Från folkhem till nyliberal bostadspolitik : En kandidatuppsats om politikernas avyttring och införande av inkomstkrav på allmännyttan i Eskilstuna kommun.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Denise Karlsson; Emilie Loblom; [2021]
  Nyckelord :Allmännytta; avyttring; bostadspolitik; Eskilstuna; inkomstkrav; nyliberalism; segregation; socialblandning; socialdemokrati;

  Sammanfattning : Bostadsbristen är ett ökande problem. I Eskilstuna kommun väljer den blocköverskridande politiska majoriteten (S, M och C) att avyttra delar av allmännyttan samt införa inkomstkrav på delar av sitt bostadsbestånd. Tidigare forskning visar att bostadspolitiken har blivit allt mer nyliberal. LÄS MER

 4. 4. Destination: boendesegregation? : En kvantitativ studie om samspelet mellan allmännyttan och socioekonomiska villkor i Stockholm 2007–2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olivia Granström Öhman; Ella Coogan Gillinger; [2020]
  Nyckelord :Allmännyttan; ombildningar; social blandning; boendesegregering; gentrifiering;

  Sammanfattning : Sveriges bostadsmarknad har sedan 1900-talet varit i ständig förändring. I samband med politiska mål om att eliminera bostadsbristen i början av 1900-talet skapades allmännyttan, kommunalt ägda fastighetsbolag med mål att administrera och fördela hyresrätter, bygga spekulationsfritt och tillgodose bostad åt alla grupper i befolkningen. LÄS MER

 5. 5. Halvmiljonstaden Malmö: Utmaningar för kommun och allmännytta

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Nils Hugo Fredriksson; Johan Holmberg; [2020]
  Nyckelord :allmännytta; befolkningstillväxt; bostadsbrist; bostadsförsörjning; försörjning;

  Sammanfattning : Detta arbete är en undersökning av hur Malmö stad och MKB Fastighets AB, kommunens allmännyttiga bostadsbolag, arbetar för att tillgodose stadens bostadsbehov mot bakgrund av befolkningens förväntade tillväxt och relativt svaga betalningsförmåga. Genom kvalitativa intervjuer med representanter för Malmö stad och MKB har vi fått inblick i vilka förhållningssätt, strategier och mekanismer som styr det framåtblickande arbetet och hanteringen av utvecklingen. LÄS MER