Sökning: "Allsvenskan i fotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Allsvenskan i fotboll.

 1. 1. Sacked in the morning? The effect of within-season coach replacement in Swedish football

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tomas Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Managerial turnover; team performance; difference-in-differences; sport economics; Tränarbyte; prestation; difference-in-differences;

  Sammanfattning : This paper examines the short-term effect on team performance after dismissing the head coach mid-season in the two highest football leagues in Sweden. The effect was assessed using a difference-in-differences estimation in which a treatment group is compared to a control group before and after the initiation of the treatment. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan sportslig framgång och ekonomi i svenska elitfotbollsklubbar : En kvantitativ studie av fotbollsklubbar i Allsvenskan åren 2014–2018 med analys utifrån Resursbaserad teori

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lukas Lilja; Filip Persson; [2020]
  Nyckelord :Football and economics; sporting success; resource-based theory; Allsvenskan; Fotboll och ekonomi; sportslig framgång; resursbaserad teori; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Numera fokuserar inte elitfotbollsklubbar enbart på den sportsliga prestationen, utan lägger även stor vikt på den ekonomiska utvecklingen. Det har i flertalet internationella ligor visat sig finnas ett samband mellan klubbarnas ekonomi och deras sportsliga framgång. LÄS MER

 3. 3. Talar Allsvenskans tabeller sanning i förhållande till ekonomisk styrka? : en analys av sex svenska elitfotbollsklubbars ekonomi och prestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Pontus Einevall; [2020]
  Nyckelord :Fotboll; ekonomi; prestation; samband; enkel linjär regression; korrelation; multipel regression;

  Sammanfattning : Fotboll och ekonomi är två ämnen som tillsammans utgör en stor del av världens intressen. Det är dessutom ämnen som under 2000-talet oftast blir nämnda i samma mening. Oftast talas det om att pengar inte kan köpa allt, och i fotbollsvärlden handlar det om att man inte kan köpa en ligatitel. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas en allsvensk fotbollsklubb av att flytta till en multiarena? : En kvalitativ studie om AIK:s och Hammarbys arenaflytt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Wahlroos; Johan Sjöholm; [2020]
  Nyckelord :Multi arenas; profit-orented; football club; Allsvenskan; supporters; sponsoring; AIK; Hammarby; Multiarenor; kommersialisering; fotbollsklubb; Allsvenskan; supportrar; sponsring; AIK; Hammarby;

  Sammanfattning : I takt med fotbollens kommersialisering har det blivit vanligt att europeiska fotbollsklubbar flyttat från klassiska arenor till multiarenor. Det hela är ett nytt fenomen i svensk och nordisk fotboll, där endast ett fåtal arenor kan klassas som multiarenor. LÄS MER

 5. 5. Varför är läktarna så tomma på damernas matcher?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joakim Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Allsvenskan; Damallsvenskan; Damfotboll; Genusperspektiv; Media; Supporterkultur;

  Sammanfattning : Varför är läktarna så tomma på damernas matcher? är en studie där Damallsvenskan och Allsvenskan undersöks utifrån perspektiv om genus och publikintresse. Idrotten sägs vara skapad av män för män, vilket speglar den svenska mansdominerade fotbollen. LÄS MER