Sökning: "Allsvenskan i fotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Allsvenskan i fotboll.

 1. 1. Taktiska skillnader i sprints

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Kim Sidefalk; Tobias Olovsson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Aktioner; analys; fotboll; identifiera; matchkrav; sprints;

  Sammanfattning : Hälsopromotion inriktning idrottsvetenskap Kurs: IKG243Nivå: GrundnivåHandledare: Dan Fransson Examinator: Claes AnnerstedtVT: 2019.... LÄS MER

 2. 2. Ekologisk dynamik inom svensk elitfotboll : Ett paradigmskifte för taktisk träning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Marcus Wallin; Gustav Høgmo Utstøl; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte Studiens syfte är att undersöka hur svenska elittränare i fotboll tränar taktik med en analytisk utgångspunkt från ekologisk dynamik och den pedagogik/metodik den förespråkar (icke-linjär pedagogik och constraints-led approach). Frågeställningar Arbetar tränarna enligt principerna inom icke-linjär pedagogik (rörelsevariation, representativ övningsdesign och perception-aktion)? Vilka främjande och begränsande faktorer utifrån constraints-led approach tar tränarna hänsyn till samt påverkar medvetet? Har tränarna i svensk elitfotboll kunskap om icke-linjär pedagogik, constraints-led approach och ekologisk dynamik? Metod Studien genomfördes med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes för att ta reda på hur tränarna genomförde taktisk träning och om det var i enlighet med ramverket ekologisk dynamiks nyckelprinciper. LÄS MER

 3. 3. Påverkar resurser sportsliga resultat? : En kvantitativ studie om hur de Allsvenska fotbollsklubbarnas resurser påverkar det sportsliga resultatet.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ludvig Johansson; Oscar Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Football; Allsvenskan; sporting success; economic resources; revenue; human resources; personnel costs; table position; Fotboll; Allsvenskan; sportsliga resultat; ekonomiska resurser; intäkter; humanka-pital; personalkostnader; tabellposition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll är världens största sport och har en global spridning över hela världen. Den utveckling som fotbollen har genomgått under moderntid har resulterat i att resurser har fått en mer betydelsefull roll i fotbollsklubbar. LÄS MER

 4. 4. Vart är vi på väg? : En studie om bolagiseringen av svenska elitfotbollsklubbar på herrsidan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jacob Johansson; Oskar Månsson; [2019]
  Nyckelord :Kommersialisering; professionalisering; bolagisering; elitfotbollsförening; IdrottsAB; 51-procentsregeln; affärsutveckling; föreningsmedlemmar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka kommersialiseringen av svensk elitfotboll på herrsidan. Mer precist har det handlat om att belysa hur inhemska elitföreningar ser på och upplever bolagiseringen av föreningens verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Strategi för en vinnande vardag : Svenska elittränares syn på periodisering och planering av taktik inom fotboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Stahl; Axel Wittsell; [2018]
  Nyckelord :Fotboll; taktik; periodisering. tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med studien är att undersöka hur svenska elittränare resonerar kring periodisering och taktikens roll inom periodiseringen. Frågeställning 1. Hur implementerar svenska elittränare periodisering av taktik? 2. LÄS MER