Sökning: "Allvarlig händelse"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Allvarlig händelse.

 1. 1. "Det kommer ju bli kaos" : en beskrivning av sjuksköterskors uppfattningar om den katastrofmedicinska beredskapen på Storstockholms akutmottagningar.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Liv Persson; Henrietta Stridsman Möller; [2018]
  Nyckelord :Disaster preparedness; Disaster nursing; Emergency department; Registered nurses; Perceptions; Katastrofmedicinsk beredskap; Allvarlig händelse; Akutmottagning; Sjuksköterskor; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet katastrofer i världen och Sverige ökar och därmed ökar även behovet av katastrofmedicinsk beredskap. Akutmottagningen utgör ofta den första kontakten med sjukvården och därför har akutsjuksköterskorna en mycket central roll vid en allvarlig händelse. LÄS MER

 2. 2. Borås Stads kris- och katastrofhantering : En kvalitativ studie om organisering, måluppfyllelse, utveckling samt omhändertagande av de drabbade

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annika Hansson; Susanne Khoshaba; [2018]
  Nyckelord :kris- och katastrofhantering; KAH; CKS; Servicekontoret; kris; katastrof;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka kris- och katastrofhanteringens utveckling i Borås Stad och huruvida de uppnår de krav som ställs på kommunal nivå när det kommer till kris- och katastrofhantering samt dess organisering i arbetet. Uppsatsen syftar även till att undersöka hur organiseringen är för dem som drabbats av en kris eller katastrof. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att omhänderta barn i en masskadehändelse med fokus på triage

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johan Ström; Robin Johansson; [2016]
  Nyckelord :Disaster major event; triage; children; ambulance nurse; experiences; Större olyckor; triage; barn; ambulanssjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att omhänderta barn i en masskadehändelse med fokus på triage. Bakgrund: Att omhänderta barn vid en stor olycka/allvarlig händelse eller katastrof har beskrivits som påfrestande. Framförallt upplever sjuksköterskor känslomässiga hinder när de ska prioritera och triagera barn. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors bemötande av närstående på en akutvårdsavdelning : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amelie Engstrand; Julia Thorberg; [2016]
  Nyckelord :Akutvårdsavdelning; Erfarenhet; Närstående; Vårdrelation;

  Sammanfattning : En akutvårdsavdelning vårdar patienter med akuta sjukdomstillstånd. När en familjemedlem insjuknar akut eller utsätts för en allvarlig händelse påverkas närstående negativt. Sjukhuset i allmänhet och akutvårdsavdelningen i synnerhet är främmande och kan väcka rädsla. LÄS MER

 5. 5. Svenska ambulanssjukvårdens beredskap : 5 år av allvarliga händelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Olof Almefjord; Andreas Carlsson; [2016]
  Nyckelord :beredskap; prehospital; trauma; ambulans; sukvårdsledning;

  Sammanfattning : Svenska ambulanssjukvården hanterar dagligen trauma händelser som skapar lidande för såväl patienter som närstående. En allvarlig händelse är en händelse då resurserna inte täcker det behov som finns utan kvalitetskraven måste sänkas. LÄS MER