Sökning: "Alm Ivarsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alm Ivarsson.

 1. 1. Bakomliggande motiv, alla har dem : En kvalitativ fallstudie om varför kunder sprider e-WOM på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anton Bengtsson; Martin Alm; Pär Ivarsson; [2014]
  Nyckelord :e-WOM; electronic word-of-mouth; e-wom motives; social media; Facebook; e-WOM; electronic word-of-mouth; e-wom motiv; sociala medier; Facebook;

  Sammanfattning : Kurs/nivå:            2FE16E, Kandidatuppsats Författare:            Martin Alm, Anton Bengtsson, Pär Ivarsson Handledare:         Dan Halvarsson Examinator:         Åsa Devine Titel:                     Bakomliggande motiv, alla har dem. Nyckelord:           e-WOM, electronic word-of-mouth, e-wom motiv, sociala medier, Facebook. LÄS MER

 2. 2. Strävan efter jämställdhet : En studie om medvetenhet kring jämställdhet inom Eskilstuna kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Gabriella Alm Ivarsson; Jessica Söderholm; [2012]
  Nyckelord :Policy document; gender; action plans; disability; Styrdokument; genus; handlingsplaner; funktionshinder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att se hur pass medvetna medarbetarna på vuxenförvaltningen inom Eskilstuna kommun var om de jämställdhetsmål som finns i kommunens egna styrdokument om jämställdhet. En webbaserad enkätundersökning har genomförts där 130 enkäter skickades ut. LÄS MER