Sökning: "Alma Anderberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alma Anderberg.

  1. 1. Spanien, ett statsskick i disharmoni - En fallstudie av federalismens effekter

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Alma Källén; Martin Lindahl; Madeleine Anderberg; [2014]
    Nyckelord :Spanien; Federalism; Konfliktlinjer; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I följande undersökning ämnar vi titta närmare på problematiken kring konfliktlinjerna i Spanien som rör frågan om självständighet. De rikare regionerna i Spanien driver en önskan om mer autonomi och i de allvarligaste fallen; påtryckningar om självständighet. LÄS MER